Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afval in gemeente Losser

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Losser het huishoudelijk afval in. Zo legen wij uw minicontainer en de (ondergrondse) verzamelcontainers.

Containers

Iedere laagbouwwoning krijgt de beschikking over de volgende containers:

  • Groene container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

De groene container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de groene container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de groene container mag.

  • Grijze container, bestemd voor restafval

De grijze container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de grijze container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de grijze container mag.

  • Grijze container met een oranje deksel, bestemd voor verpakkingen

De oranje container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de oranje container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de oranje container mag.

Heeft u geen containers? Neem dan contact op met onze klantenservice.
Dit kan via 0900 - 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur) of het contactformulier.

Inzameling buitengebied
In het buitengebied wordt er voor het aanbieden van de containers zogenaamde beugels gebruikt. Op de inzameldag verzoeken wij u vriendelijk uw container buiten de beugel te plaatsen. Na lediging plaatsen wij de container voor u in de beugel.

Verzamelcontainers

Bewoners van hoogbouw (en laagbouw) kunnen in Losser van alle verzamelcontainers voor de verschillende afvalsoorten gebruik maken. Let wel: voor toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers heeft u een geldige milieupas nodig. Kijk hier voor een overzicht van de verzamelcontainers bij u in de buurt.

Afvalbrengpunt

Losser heeft een afvalbrengpunt. Op het afvalbrengpunt kunt u als inwoner van Losser allerlei soorten afval kwijt, bijvoorbeeld grof afval of huishoudelijk afval. Op het afvalbrengpunt heeft u uw milieupas nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Milieupas

Met de milieupas kunt gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer. U kunt de milieupas aanvragen bij onze klantenservice. Kijk hier voor meer informatie.

Afvalstoffenheffing

Elke inwoner van Losser betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig tot geen huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt een vast basisbedrag en daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar. Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer uitleg over Diftar. Meer informatie over de afvalstoffenheffing vindt u ook op de website van GBTwente.

Rekenmachine
Wilt u uitrekenen hoeveel u kwijt bent aan uw afvalstoffenheffing? Gebruik dan onze rekenmodule voor laagbouw, hoogbouw en recreatiewoningen.

Compensatie medisch afval
Losserse huishoudens waar sprake is van een ziekte met onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Losser een compensatie aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de grijze container of stortingen op de ondergrondse restafvalcontainer tot een maximum van 720 liter restafval. Dat is bijvoorbeeld 24 x een 30 liter zak in de ondergrondse container of 3 x een 240 liter restafvalcontainer. De tegemoetkoming wordt automatisch verrekend.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via het digitaal loket van GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) via het aanvraagformulier medisch afval. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aankoopbon of -overzicht nodig van de (online) apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Heeft u vragen hierover? Bekijk dan de veelgestelde vragen van GBTwente en gebruik hiervoor de zoekterm 'Medisch afval'. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 053 - 481 83 83 of per e-mail via gemeente@losser.nl.

Inloggen gemeente