Onderhoud riolering

In de gemeente Losser voeren wij verschillende taken uit op het gebied van riolering. Zo controleren we het riool door middel van een tv-inspectie op onvolkomenheden en reinigen we de lijngoten; de lijnvormige goten die het regenwater bovengronds afvoeren naar een watervoorziening.

Voorbeeld lijngoot