Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Sociaal ondernemen

Sinds de oprichting in 1997 speelt sociaal ondernemen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Twente Milieu. Op diverse afdelingen in de organisatie werken medewerkers via SW-bedrijven. Ook heeft Twente Milieu sinds een aantal jaren haar eigen leerwerkbedrijf Startpunt, waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek bieden.

PSO trede 3

Twente Milieu scoort trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Twente Milieu op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de PSO-certificering.

Werkpakt keurmerk

Twente Milieu draagt het Werkpakt keurmerk. Dit keurmerk reikt de gemeente Enschede uit aan werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Dit zijn werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW-ers, langdurig werklozen, etc.) en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner. Twente Milieu werkt hierin actief samen met Werkplein Twente.Inloggen gemeente