Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud speelondergronden

In de gemeente Almelo verwijderen wij het zwerfafval bij speelvoorzieningen. Wij onderhouden niet de speeltoestellen zelf. Met de gemeente is afgesproken hoe veel zwerfafval er aanwezig mag zijn. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij dit moeten onderhouden.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente