Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afval in gemeente Almelo

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Almelo het huishoudelijk afval in. Zo legen wij uw minicontainer en de (ondergrondse) verzamelcontainers.

Containers

Iedere laagbouwwoning krijgt de beschikking over de volgende containers:

 • Groene container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

De groene container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de groene container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de groene container mag.

 • Grijze container, bestemd voor restafval

De grijze container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de grijze container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de grijze container mag.

 • Grijze container met oranje deksel, bestemd voor verpakkingen

De oranje container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de oranje container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de oranje container mag.

 • Grijze container met een blauwe deksel, bestemd voor papier

De blauwe container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de blauwe container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de blauwe container mag.

 • Ja, ik wil ondergronds...

Zet u uw grijze container ook niet meer zo vaak aan de straat? Dan kunt u ervoor kiezen uw grijze container in te leveren en gebruik te maken van een ondergrondse restafvalcontainer. Kijk hier voor meer informatie.

 • Rode milieubox, bestemd voor klein chemisch afval

De milieubox is niet bij iedere woning aanwezig. Heeft u geen milieubox? Geen probleem! U kunt het klein chemisch afval ook in een andere bak aanbieden. Kijk hier wat er bij het klein chemisch afval mag.

Heeft u geen containers? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via het contactformulier of telefonisch via 0900 - 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur).

Afvalbrengpunt

Almelo heeft een afvalbrengpunt. Op het afvalbrengpunt kunt u als inwoner van Almelo allerlei soorten afval kwijt, bijvoorbeeld grof afval of huishoudelijk afval. Op het afvalbrengpunt heeft u uw milieupas nodig.

Milieupas

Met de milieupas heeft u toegang tot het afvalbrengpunt van Almelo. Daarnaast geeft de milieupas de bewoners van hoogbouw toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. De milieupas hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen moet u de milieupas achterlaten voor de volgende bewoners. Kijk hier voor meer informatie.

Afvalstoffenheffing

Elke inwoner van Almelo betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen huishoudelijk afval aanbiedt. De gemeente Almelo kent een vast bedrag per jaar. Meer informatie vindt u op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Tegemoetkoming luiers en medisch afval

Gezinnen met jonge kinderen en inwoners met veel onvermijdbaar medisch afval produceren meer restafval. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om extra afval aan te bieden.

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen voldoet u aan één van de volgende voorwaarden:

 1. u heeft één (of meer) kinderen onder de vier jaar*
 2. u heeft een medische indicatie**

* Aanvullende informatie bij thuiswonende kinderen:

 • Tenminste het jongste thuiswonende kind is onder de vier jaar.
 • Als u nu over een grijze minicontainer beschikt, wordt uw milieupas geschikt gemaakt om 2x per week gebruik te maken van een ondergrondse container bij u in de buurt.
 • In de maand dat het jongste kind vier wordt, wordt de mogelijkheid tot het doen van extra stortingen automatisch gestopt.
 • Als u al gebruik maakt van een ondergrondse container voor uw restafval, verandert er niets voor u.

** Aanvullende informatie bij een medische indicatie:

 • U of één van de bewoners op uw adres heeft een aandoening waardoor u meer dan gemiddeld huishoudelijk afval produceert.
 • U kunt dit aantonen met een kopie of foto van een medische verklaring of door het overleggen van een kopie of foto van een recept of etiket t.b.v. medische hulpmiddelen.
 • Als de medische indicatie niet meer van toepassing is, bent u verplicht hierover (zelf) informatie te verstrekken aan het Gemeentelijk Belastingkantoor.
 • Als u nu over een grijze minicontainer beschikt, kunt u kiezen tussen:
  • een extra grijze minicontainer (die tegelijk met uw andere grijze container wordt geleegd).
  • de mogelijkheid om 2x per week (extra) gebruik te maken van een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt.
 • Als u al gebruik maak van een ondergrondse container voor uw restafval, verandert er niets voor u.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Inloggen gemeente