Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afvalstoffenheffing

Elke inwoner van Losser betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig tot geen huishoudelijk afval aanbiedt. De gemeente Losser kent een vast en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor ieder huishouden gelijk. Het variabele tarief is voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar.

Tarieven Diftar
2024
Basistarief laagbouw€ 158,04
Basistarief hoogbouw€ 146,40
Recreatiewoningen€ 79,68
Tarieven per container per jaar (naast basistarief)
Restafvalcontainer (140 of 240 liter)*€ 30,00
Tweede gft-container (140 of 240 liter)**

€ 30,00

Tarieven per keer dat u het afval aanbiedt
Groene gft-container (140 liter)Gratis
Groene gft-container (240 liter)
Gratis
Grijze restafvalcontainer (140 liter)
€ 5,52
Grijze restafvalcontainer (240 liter)
€ 9,36
Oranje verpakkingencontainer (240 liter)
Gratis
Ondergrondse restafvalcontainer
€ 1,20

*Als u ervoor kiest om uw grijze restafvalcontainer per 1 januari 2023 vrijwillig in te leveren, ontvangt u jaarlijks een vermindering van € 30,00. Als u uw grijze container gedurende het jaar inlevert, ontvangt u een vermindering van € 2,50 per maand.

**Let op: bedrag per container, voor restafval geldt een maximum van twee containers. Een tweede container is alleen mogelijk als u al gebruik maakt van een 240 liter container voor restafval.

Afvalstoffenheffing berekenen
Wilt u uitrekenen hoeveel u kwijt bent aan uw afvalstoffenheffing? Gebruik dan onze rekenmodule voor laagbouw, hoogbouw en recreatiewoningen.

Inloggen gemeente