Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Duurzaam ondernemen

Als sociale onderneming willen we de maatschappelijke opgave rond People, Planet, Profit vormgeven. Op het terrein van People is dat door de opgave in de Participatiewet op te pakken. Dat betekent verdere groei in de vormgeving van de inclusieve samenleving en in de organisatie, daar waar mogelijk, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats geven. Dat pakken wij op in nauwe samenwerking met de regionale sociale werkbedrijven. Momenteel is circa 20 procent van het personeelsbestand van Twente Milieu afkomstig uit het sociaal werkbedrijf.

De opgave rond Planet is op mondiaal niveau gedefinieerd tijdens de klimaattop in Parijs in december 2015. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel: het gehele wagenpark draait conform de eisen van Lean and Green. We kopen duurzaam in en hebben het één en ander in beslag in het ISO 14001 (het milieucertificaat). De laatste nieuwbouw (kantoor en Milieupark Hengelo) is volledig ecologisch gebouwd.

De Profit van Twente Milieu is gebaseerd op kostprijsplus, en streeft naast efficiëntie vooral naar betekenismaximalisatie – tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten – voor haar opdrachtgevers, de gemeenten.

Inloggen gemeente