Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl


Startpunt is het leerwerkbedrijf van Twente Milieu

Twente Milieu biedt leerwerkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij leerwerkbedrijf Startpunt. Deelnemers kunnen flexibel in- en uitstromen binnen het leerwerktraject. Hoe lang een deelnemer werkervaring opdoet, wordt afgestemd met onze praktijkbegeleider en de (externe) begeleider van de deelnemer. Maatwerk dus, toegespitst op wat iemand nodig heeft om ervaring op te doen om straks goed voorbereid de arbeidsmarkt (weer) op te gaan. In de regel duurt een traject bij Startpunt tussen de drie en twaalf maanden. Qua uren en dagen is er maatwerk mogelijk.

Informatieflyer Startpunt (pdf)

Wij zoeken deelnemers voor Startpunt!

Wat gaan deelnemers bij Startpunt doen?

Instroom vindt in eerste instantie plaats bij onze leerwerkafdeling Startpunt in Borne. Deelnemers reinigen, inspecteren, onderhouden en repareren ondergrondse verzamelcontainers. Ook zetten zij ondergrondse containers in elkaar en maken zij kennis met andere diensten van Twente Milieu.

Deelnemers leren algemene vaardigheden, zoals samenwerken, instructies opvolgen, op tijd komen, netjes werken en allerlei praktische vaardigheden die aansluiten bij het bedrijfsleven. Wij leren ook de talenten van de deelnemers kennen.

Soms hebben we extra projecten die binnen Startpunt opgepakt worden, die gerelateerd zijn aan onze diensten binnen beheer openbare ruimte of afvalinzameling.

Vanuit Startpunt kan een deelnemer eventueel doorstromen naar één van onze reguliere afdelingen, zoals Inzameling & Transport of Beheer Openbare Ruimte om hier hun talenten verder te ontwikkelen met als uiteindelijk doel uitstroom naar werk.

Hoe worden deelnemers bij Startpunt begeleid?

De deelnemers van Startpunt worden op de werkvloer begeleid door onze praktijkbegeleider. Hij zorgt ervoor dat een deelnemer alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Hij heeft aandacht voor de deelnemer en stuurt hem (bij) als dat nodig is. Hij brengt vakkennis over en stimuleert de deelnemer om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. Hij motiveert de deelnemer, stemt de begeleiding op hem af en let op de voortgang van het leerproces van de deelnemer. Onze praktijkbegeleider zoekt, waar mogelijk en nodig, de samenwerking met de externe begeleider van de deelnemer. Deelnemers kunnen aangemeld worden via de gemeente, maar ook via andere kanalen. Als de deelnemer werkfit is, wordt de deelnemer bemiddeld naar werk. Werkplein Twente draagt hier actief in bij.

Worden deelnemers bij Startpunt ook geschoold?

Binnen Startpunt is er ruimte voor ontwikkeling. Scholing kan een onderdeel zijn van het traject, denk aan VCA of een heftruckcertificaat. Met de deelnemer en de begeleider wordt overlegd wat hierin wenselijk en mogelijk is. Dit is afhankelijk van het traject van de deelnemer.

Hoe werkt het financieel?

Voor de deelnemers waarbij het leerwerktraject van Twente Milieu aansluit, bieden we graag een plek om arbeidsritme en arbeidsontwikkeling op te doen. Dit gaat in overleg met de gemeente/organisatie die de deelnemer begeleidt. De leerwerkplek wordt aangeboden door Twente Milieu. Er vindt geen betaling aan de deelnemer vanuit Twente Milieu plaats.

Wil je meer informatie of een deelnemer aanmelden?

Neem dan contact op met Martine ten Berge van Twente Milieu via m.tenberge@twentemilieu.nl of
06 83 80 63 98.

Projecten Startpunt

Naast de dagelijkse werkzaamheden, zoals het reinigen, inspecteren en onderhouden van verzamelcontainers, werkt Startpunt ook aan projecten.

Deelcontainer

De deelcontainer is een container om volle bak samen te delen! In deze vrolijk bestickerde container, voorzien van een deurtje en planken, kunnen buurtbewoners spullen of etenswaren een tweede leven geven door het te delen met anderen. Met de container gaan Twente Milieu en de gebruikers ervan verspilling tegen. En niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk is! Spullen of etenswaren die voor de één afval zijn, zijn voor een ander namelijk nog heel waardevol. Een tweede leven dus. Zo wordt er gezorgd voor minder afval en beter gebruik van grondstoffen. Deze containers zijn gemaakt door deelnemers van Startpunt.

Mezenkastjes

De mezenkast is een relatiegeschenk van Twente Milieu. Het is een houten kastje in de vorm van een huisvuilcontainer met houten wieltjes en een oranje deksel. Het mezenkastje kan opgehangen worden om de mees als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken. De houten kastjes zijn door deelnemers van Startpunt in elkaar gezet.

Wat gaan deelnemers bij Startpunt doen?
Hoe worden deelnemers bij Startpunt begeleid?
Worden deelnemers bij Startpunt ook geschoold?
Hoe werkt het financieel?
Wil je meer informatie of een deelnemer aanmelden?
Projecten Startpunt

Heeft u vragen of opmerkingen?

Inloggen gemeente