Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Waarom voert de gemeente Hof van Twente dit afvalschema in?

Tot nu toe is de tweewekelijkse inzameling van gft, verpakkingen en restafval een hoge service voor de inwoners van Hof van Twente, waardoor de inzamelkosten relatief hoog zijn. Tegelijkertijd zijn inwoners steeds beter hun afval gaan scheiden en neemt de hoeveelheid restafval af. Gemiddeld zet een huishouden in Hof van Twente acht keer per jaar de restafvalcontainer aan straat. Het doel van een nieuw inzamelschema voor huis-aan-huis inzameling is om de afvalstoffenheffing te verlagen, maar ook om duurzamer in te zamelen. Minder vaak ophalen is nu eenmaal duurzamer, omdat de vuilniswagens minder vaak rijden en dus minder CO2 uitstoten.

Inloggen gemeente