Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afval in gemeente Hof van Twente

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Hof van Twente het huishoudelijk afval in. Zo legen wij uw minicontainer en de (ondergrondse) verzamelcontainers.

Containers

Iedere laagbouwwoning krijgt de beschikking over de volgende containers:

  • Groene container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

De groene container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de groene container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de groene container mag.

  • Grijze container, bestemd voor restafval

De grijze container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de grijze container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de grijze container mag.

  • Grijze container met een oranje deksel, bestemd voor verpakkingen

De oranje container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de oranje container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de oranje container mag.

  • Ja, ik wil ondergronds...

U kunt kosteloos uw grijze container inleveren en gebruik maken van een ondergrondse container voor uw restafval. Kijk hier voor meer informatie.

  • Rode milieubox , bestemd voor klein chemisch afval

De milieubox is niet bij iedere woning aanwezig. Heeft u geen milieubox? Geen probleem! U kunt het klein chemisch afval ook in een andere bak aanbieden. Kijk hier wat er bij het klein chemisch afval mag.

Heeft u geen containers? Neem dan contact op met de gemeente Hof van Twente, telefoonnummer 0547-858585.

Bewoners van hoogbouw kunnen hun afval aanbieden bij een milieuplein in de buurt.

Milieupark

Hof van Twente heeft een Milieupark. Op het Milieupark Bruins en kwast kunt u als inwoner van Hof van Twente allerlei soorten afval kwijt, bijvoorbeeld grof afval of huishoudelijk afval. Op het Milieupark heeft u uw milieupas nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Milieupas

Met de milieupas kunt u inloggen op het diftarsysteem om te kijken hoe vaak u afval heeft aangeboden. Daarnaast geeft de milieupas de bewoners van hoogbouw toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. De milieupas hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen moet u de milieupas achterlaten voor de volgende bewoners. Kijk hier voor meer informatie.

Afvalstoffenheffing

Elke inwoner van Hof van Twente betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig tot geen huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt een vast basisbedrag en daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar. De tarieven vindt u hier.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing vindt u op de website van de gemeente Hof van Twente.

Inloggen gemeente