Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud riolering

In de gemeente Hof van Twente voeren wij verschillende taken uit op het gebied van riolering. Zo reinigen wij de riolering, kolken en lijngoten. Kolken zijn de bekende putjes langs de kant van de weg. Lijngoten zijn lijnvormige goten die het regenwater bovengronds afvoeren naar een watervoorziening. Door middel van een tv-inspectie kunnen wij het riool inwendig bekijken. Hiermee kunnen we het riool controleren op onvolkomenheden.

Voorbeeld lijngoot

Inloggen gemeente