Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud van wegen

In de gemeente Hof van Twente voeren wij verschillende werkzaamheden uit op het gebied van wegenonderhoud. Zo verwijderen wij het zwerfafval en het natuurlijk afval. Ook verwijderen wij het onkruid op wegen, goten en trottoirs.

Begin 2016 is er een verbod ingesteld op het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van onkruid. Wij hebben in 2015 al verschillende alternatieve methoden op beperkte schaal getest. Dit heeft ertoe geleid dat we nu drie manieren op grotere schaal testen. Op basis van de bevindingen maken we een keuze voor de toekomst. We testen de volgende manieren:

WAVE-techniek
Deze methode wordt getest in de gemeente Hof van Twente. Bij de WAVE-techniek rijdt een unit over trottoirs en wegen en sproeit heet water van 98 graden Celsius over het aanwezige onkruid. De cellen van de plant raken hierdoor beschadigd, waardoor de plant veel vocht verliest en uiteindelijk afsterft. In tegenstelling tot bij de hete lucht-methode wordt alleen water toegediend op plekken waar onkruid staat. Ook bij deze methode is het resultaat van de behandeling pas na enkele dagen zichtbaar.

Hete lucht
Deze methode wordt getest in de gemeente Borne. Een hete lucht unit-rijdt over de trottoirs en wegen en verwarmd het onkruid tot boven de 55-70 graden Celsius. De cellen van de plant raken hierdoor beschadigd, waardoor de plant veel vocht verliest en uiteindelijk afsterft. De werking van de hete lucht-methode is dus pas na enkele dagen zichtbaar.

Borstelen
Deze methode wordt getest in de gemeente Almelo. Rondom obstakels als paaltjes en lichtmasten maaien we het onkruid af. Al het onkruid dat we borstelen of maaien wordt door onze veegmachine opgeveegd.

Met de gemeente spreken we af hoe de wegen er uit moeten zien. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij dit moeten onderhouden.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente