Alles wat van belang kan zijn...

Wat verandert er in Hof van Twente?

Waarom voert de gemeente Hof van Twente dit afvalschema in?

Zijn er meer gemeenten met dit inzamelschema?

Hoe wordt dit nieuwe inzamelschema voorbereid?

Verandert de afvalstoffenheffing door dit nieuwe inzamelschema?

Kan ik mijn containers wisselen voor een ander formaat?

Kan ik een extra container aanvragen?

Kan ik verpakkingenafval ook kwijt in verzamelcontainers, bijvoorbeeld bij de supermarkt?

Kan ik mijn restafval ook kwijt in verzamelcontainers?

Kan ik met mijn afval naar het afvalbrengpunt?

Hoe kunt u een tegemoetkoming voor medisch afval aanvragen?

Wat zijn de mogelijkheden voor inwoners die al een tegemoetkoming krijgen voor medisch afval?

Hoe word je geïnformeerd over de nieuwe ophaaldagen?

Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe inzamelschema?

Waar lees ik alle informatie over de nieuwe afvalinzameling in Hof van Twente?

Inloggen gemeente