Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Vanaf 1 juli nieuwe inzameldagen voor afvalcontainers aan huis

23-05-2022

Lees hier de volledige nieuwsbrief over de nieuwe afvalinzameling in Hof van Twente vanaf 1 juli 2022.

U heeft het vast al gemerkt, uw grijze restafvalcontainer staat minder vaak aan de straat dan vroeger. Door het goed scheiden van afval, houdt u steeds minder restafval over. Twente Milieu gaat daarom het restafval vanaf 1 juli eens per vier weken ophalen. Voor het verpakkingenafval wordt dit eens per drie weken. Daarmee houden we de kosten voor het inzamelen van afval zo laag mogelijk en het is ook beter voor het milieu. De vuilniswagens van Twente Milieu hoeven immers minder vaak te rijden. Het ophalen van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) blijft tweewekelijks. Dat voorkomt stankoverlast, vooral op warme dagen.

Even wennen
Het zal vast even wennen zijn. De container moet misschien op een andere dag aan de straat. Ik gebruik daarvoor de handige app van Twente Milieu, maar de afvalkalender kan ook geprint worden. Voor de meeste inwoners zal het legen van de restafvalcontainer eens per vier weken voldoende zijn. Is dit voor u niet zo, kijk dan eens of u nog beter uw afval kunt scheiden. Uit analyses blijkt namelijk dat er nog veel etensresten in de grijze restafvalcontainer verdwijnen. En heeft u meer verpakkingenafval dan u kwijt kunt in uw container? Dan kunt u gebruik maken van de verzamelcontainers in de buurt van een winkelcentrum. Daar kunt u gratis verpakkingenafval naartoe brengen, net als glas en textiel.

Goed afval scheiden levert geld op
Afval inzamelen kost een gemeente veel geld. Jaarlijks is er een post van 3,2 miljoen euro in de gemeentebegroting opgenomen. Daarnaast levert goed gescheiden verpakkingenafval geld op. De verpakkingen gaan naar een verwerker waar ze worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen of mooie producten. Dit kan een gemeente € 245 per ton opleveren. Hoe hoger de inkomsten van verpakkingenafval, hoe lager we de kosten voor afvalinzameling kunnen houden. Gelukkig weten de meeste inwoners welke verpakkingen in de oranje container mogen. Maar ook daar valt nog winst te behalen. Er wordt nogal wat verpakkingenafval afgekeurd doordat er veel afval in zit dat er niet bij hoort. Voor afgekeurd verpakkingenafval krijgt de gemeente geen geld, maar moeten we juist betalen om het te laten verwerken. Deze kosten kunnen oplopen tot € 145 per ton.

Samen voor een schone leefomgeving
Om onze gemeente schoon te houden en de kosten zo laag mogelijk te houden, dragen we samen de verantwoordelijkheid. Als gemeente voorzien we in allerlei middelen, zoals afvalinzameling, verzamelcontainers en een Milieupark. We hebben úw hulp nodig om goed met onze leefomgeving om te gaan. Laten we samen onze gemeente steeds duurzamer maken!

"Tijd voor een volgende stap naar nog duurzamer afval inzamelen"

- Wethouder Harry Scholten
Inloggen gemeente