Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Restafval

Algemene informatie

Restafval is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling. Afvalsoorten die wel te scheiden zijn, horen niet in het restafval thuis. Restafval dat niet in uw grijze bak past, valt onder grof restafval.

Wat wordt ervan gemaakt?
Restafval is voor het grootste gedeelte niet geschikt voor hergebruik. Het afval wordt daarom verbrand in grote ovens. Hiermee kan energie (elektriciteit) en warmte worden opgewekt. Het product dat na verbranding overblijft, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het asfalteren van wegen.

Waar kan ik het kwijt?

Grijze restafvalcontainer
Luiers en incontinentiemateriaal horen bij het restafval. U kunt het kwijt in uw grijze restafvalcontainer. De grijze container wordt tweewekelijks geleegd. Wilt u weten wanneer de container bij u wordt geleegd? Kijk dan op de afvalkalender.

(Ondergrondse) restafvalcontainer
Hoogbouwbewoners of bewoners van laagbouwwoningen zonder grijze container kunnen het restafval kwijt in een (ondergrondse) restafvalcontainer. U heeft een milieupas nodig om deze te openen.

Milieupark
U kunt uw restafval ook kwijt op het Milieupark.

Mossendamsdwarsweg 1

Inloggen gemeente