Alles wat van belang kan zijn...

Wat kan ik doen om stankoverlast en/of ongedierte bij mijn gft-bak (groente-, fruit- en tuinafval) te voorkomen?

Wat moet ik doen als het afval in mijn container is vastgevroren en niet is geleegd?

Mag ik zakken gebruiken in mijn groene gft-container?

Welke formaten minicontainers zijn er?

Ik wil graag een extra minicontainer, kan dat?

Wanneer wordt mijn minicontainer geleegd?

Hoe kan ik het volume van mijn gft-afval beperken?

Waar kan ik terecht als ik mijn minicontainers wil laten reinigen?

Ik ben verhuisd en er zijn geen minicontainers aanwezig. Hoe kan ik deze bestellen?

Mijn minicontainer is niet geleegd, wat kan ik doen?

Mijn container is te zwaar en niet geleegd, wat nu?

Mijn minicontainer is gestolen, wat moet ik doen?

Mijn minicontainer is defect, wat moet ik doen?

Kan ik mijn minicontainer omruilen/wisselen voor een ander formaat?

Ik woon in hoogbouw, maar wil graag een container bij huis. Kan dat?

Wat is het adres van het afvalbrengpunt?

Wat zijn de openingstijden van het afvalbrengpunt?

Welke afvalstromen kan ik kwijt op het afvalbrengpunt?

Ik heb een klacht. Hoe meld ik deze?

Hoe zet ik mijn container aan straat?

Is de verpakkingencontainer verplicht?

Kan ik meer dan één verpakkingencontainer krijgen?

Wat mag er allemaal in de verpakkingencontainer?

Kan ik een kleinere verpakkingencontainer krijgen?

Kunnen bedrijven en tweede verblijven een verpakkingencontainer krijgen?

Mag een hoogbouwbewoner ook een verpakkingencontainer aanvragen?

Kan ik mijn verpakkingen ook wegbrengen?

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze container?

Hoe zwaar mag mijn container zijn?

Hoe wordt de eikenprocessierups bestreden?

Wanneer start de bestrijding?

Wat merk ik van de bestrijdingswerkzaamheden?

Is het bestrijdingsmiddel schadelijk voor mens en dier?

Hoe vaak worden de bestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd?

Wat kan ik doen om eikenprocessierups in mijn tuin te voorkomen?

Waar kan ik terecht als ik last heb van eikenprocessierups in mijn eigen tuin?

Wat doet de gemeente nog meer om eikenprocessieurps te voorkomen?

Hoe maak ik een melding van eikenprocessierups?

Wat doe ik bij gezondheidsklachten?

Is de bestrijding gevaarlijk voor de verspreiding van het Coronavirus?

Waar laat ik mijn kerstboom?

Welke zakken mag ik gebruiken voor de verpakkingencontainer?

How to sort my waste?

Wat mag er bij verpakkingen?

Wat kan ik doen als de rioolput in mijn buurt verstopt is?

Hoe verzamel/scheidt ik mijn gfe-afval?

Hoe kom ik aan een gfe-bakje?

Hoe vaak worden de gfe-verzamelcontainers geleegd?

Hoe zijn de locaties van de gfe-verzamelcontainers bepaald?

Hebben inwoners inspraak gehad op de locaties van de gfe-verzamelcontainers?

Kan ik met mijn milieupas (gelijk) gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer? Is mijn pas goed gekoppeld?

Mogen bewoners van laagbouw ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainers?

Wat doe ik bij (stank-)overlast van een gfe-verzamelcontainer bij mij in de buurt?

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de locatie van een gfe-verzamelcontainer in mijn buurt?

Kan ik elke gfe-verzamelcontainer in Oldenzaal gebruiken?

Ik maak, als hoogbouwbewoner, nu gebruik van een mini gft-container. Mag ik ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer?

Hoe groot is de ingang van de gfe-verzamelcontainer?

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de gfe-verzamelcontainer?

Mag ik gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes voor de verzameling van mijn gfe-afval?

Inloggen gemeente