Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Nieuwe ontwikkelingen in het groenonderhoud in Borne

06-12-2022

Begin vorig jaar zijn we in Borne gestart met twee pilots. Het gaat om de projecten Bokashi en Mulchen. Met deze technieken wordt het bladafval verwerkt tot een bruikbare bodembemesting in plaats van dat het afgevoerd wordt naar de verwerker. Transport naar de verwerker is daardoor niet nodig waarmee we extra CO2 uitstoot voorkomen. Met deze pilots wordt ervaring en kennis opgedaan om te bekijken of het gewenste resultaat wordt behaald.


Hergebruik van 'eigen' blad
Met 'mulchen' wordt gevallen blad op grasvelden en/of in parken met de machine vermalen of versnipperd. Tijdens de proef wordt het bladafval niet meer van het gazon verwijderd, maar met een bladmulcher wordt het versnipperd. De verwachting is dat hiermee de bodemstructuur verbetert. Het bodemleven gaat aan de slag met de mulchlaag dat verwerkt wordt tot een luchtigere bodem. Voeding, lucht en vocht dringen dan beter in de bodem. Een mulchlaag beschermt de bodem tegen kou en warmte en voorkomt uitdroging. Bij flinke regenbuiten slaat de grond niet dicht en dringt vorst minder door in de grond. Het is een circulair proces waarbij de bodem en de bestaande beplanting kan profiteren van het ‘eigen’ bladmateriaal wat beschikbaar komt. De mulchlaag vormt een extra voedingsbodem voor het gazon wat een positief effect kan hebben.

Van bladafval naar een voedingsrijke bodembemesting
Bokashi is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'. Tuinresten zoals blad en mest met stro zijn organische materialen die gefermenteerd kunnen worden. Binnen deze pilot gebruiken we enkel bladafval. Fermentatie is een conserveringstechniek waarbij voedingsstoffen en energie wordt behouden. Het bladafval wordt niet afgevoerd maar verzameld in een depot en verwerkt tot een voedingsrijke bodembemester. Ongeveer een derde deel van al het blad wordt omgezet in bokashi. Dit wordt in balen geperst en in opslag bewaard. Het fermentatieproces duurt ongeveer drie maanden. Vervolgens kan het in het voorjaar (maart/april) in de plantsoenen en dergelijke worden gebruikt. De onkruiddruk vermindert en het vocht kan langer vastgehouden worden wat ten goede komt aan de beplanting.

Voortgang en evaluatie
Beide pilots bleken succesvol. Zowel de methode mulchen als bokashi worden dus voortgezet.

Inmiddels zijn we in het najaar van 2023 alweer begonnen met mulchen op verschillende locaties.

Inloggen gemeente