Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Bestrijding processierupsen binnen bebouwde kom gestart

19-04-2021

Sinds deze week is hovenier Koppelman gestart met de bestrijding van de eikenprocessierupsen binnen de bebouwde kom. Afgelopen weken was het daarvoor ’s nachts nog te koud. Net als vorig jaar wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van preventieve en biologische methoden. De bestrijding moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren. De aaltjes doen hun werk namelijk niet als de zon schijnt. Over een paar weken worden de eiken opnieuw ingespoten.

Net als in 2020 concentreert de gemeente zich op alle eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Waar in het verleden alleen ‘hotspots’ preventief bestreden werden, wordt nu de hele bebouwde kom aangepakt. Alle eiken worden in principe twee keer ingespoten met aaltjes. Behalve druk bezochte plekken, zoals schoolpleinen. Deze plekken krijgen de tweede keer een behandeling met een bacterie, omdat dit middel net wat effectiever is. De verwachting is dat er door preventieve bestrijding veel minder nesten in de bomen zullen voorkomen dan in eerdere jaren. Als er vervolgens toch nesten zijn, dan worden die weggezogen.

Geen bestrijding in buitengebied
Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Natuurwetgeving staat bestrijding in het buitengebied waar beschermde vlinders zijn, niet meer toe. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen hun werk doen, zoals vliegen, wespen, kevers en pimpelmeesjes. Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn goed voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel bloembollen geplant en bloemzaden gezaaid. Daar heeft Haaksbergen nu profijt van. De gemeente zet het beleid-met-bloemen dit jaar door, ook binnen de bebouwde kom. Daarom wordt er op verschillende plekken minder gemaaid.

Overlast melden

De kans op nesten met rupsen is zoals gezegd kleiner door de preventieve aanpak. Bovendien worden eiken regelmatig gecontroleerd. Maar u kunt zelf ook de aanwezigheid van nesten melden. Anders dan eerder gecommuniceerd, kan dit niet doorggeven worden aan Twente Milieu maar kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dat kan via www.haaksbergen.nl/meldingen, via de MijnGemeente APP of via (053) 573 45 67. Antwoorden op veel gestelde vragen zijn hier te vinden.

Inloggen gemeente