Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Strategie 2024 - 2027

De leefomgeving in balans

Iedere nieuwe reis begint met de vraag: ‘Waar gaan we heen?’. In de afgelopen maanden hebben we deze vraag voorgelegd en beantwoord. Dat was een mooie en ook intensieve verkenning met velen van u. Twente Milieu gaat samen met u, door met haar belangrijke rol om de biodiversiteit en circulariteit in Twente te vergroten. Uiteraard op een inclusieve manier. Grote woorden die zeggen dat wij als Twente Milieu ons inzetten om onze leefomgeving schoon, groen en leefbaar te houden en dat we zuinig om gaan met grondstoffen en ook anderen daar bewust van maken. En… dat doen we voor en met iedereen.

Samen met iedereen
Twente Milieu staat als werkgever klaar voor nog meer mensen die soms een steuntje in de rug verdienen. We blijven op gelijkwaardige basis met hen (samen)werken; ‘Ik zie je, ik leer je kennen en we doen het samen, ook op jouw manier’. Wij zien dit als een belangrijke taak voor ons als organisatie. Samen met iedereen gaat natuurlijk ook over ons werk op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte dat we samen en in afstemming met onze gemeenten uitvoeren.

Buiten in balans
In Twente moet plaats zijn voor alles en iedereen, in de juist balans. Te veel en te volle steden betekent te weinig groen. Te veel stikstof betekent te weinig biodiversiteit. Te veel bestrating betekent te weinig water in de natuur. Twente Milieu gaat voor de juiste balans. Twente Milieu ondersteunt daarbij. Nadenken, praten, adviseren en vooral doen. Om Twente schoon, groen en leefbaar te houden zodat het een mooie plek is om te leven, te wonen en te werken.

Gewoon het goede doen
Twente Milieu speelt al jaren een belangrijk rol op het gebied van afval verminderen. In de komende jaren willen we ook van betekenis blijven in het voorkomen van afval. Door invloed uit te oefenen op het ontwerp, de materiaalkeuze en productie van verpakkingen en goederen. Maar ook doordat we als organisatie kritisch blijven op het aanschaffen en gebruiken van materiaal en materieel. Wij zien dat veel inwoners van Twente en ondernemers dat ook willen. Hoe mooi is het als we de volgende generatie Tukkers helpen bij het maken van de juiste keuzes. Wij helpen daarbij!

Met kleine en duidelijke stappen kunnen we zo met mekaar ons mooie Twente schoon, groen en leefbaar houden. Goed veur
mekare, dus!

Charles Vinke
Directeur-bestuurder

Download hier de strategie (pdf).

Met en voor al onze collega's

Twente Milieu is ervan overtuigd dat tevreden medewerkers de basis zijn van een gezond bedrijf. We zijn ‘onmeunig’ trots op onze mensen en het werk dat zij in weer en wind uitvoeren. Die waardering spreken we uit en laten we expliciet zien. Dat doen we ook door goed te luisteren, kansen te bieden en collega’s te betrekken bij het verder optimaliseren of opstarten van processen en projecten. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich veilig en verbonden voelen met het werk en met elkaar. Dit vraagt om goed leiderschap van leidinggevenden en persoonlijk leiderschap van iedereen. Inclusiviteit betekent bij ons echt
voor én met iedereen.

Verantwoord omgaan met geld

Dat mag je van ons verwachten en nemen we heel serieus. Laat dat helder zijn. We laten onze aandeelhouders daarom zien dat onze inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat we verantwoord omgaan met maatschappelijk geld. Helderheid en verantwoording tonen we ook in jaarlijkse verslagen en rapportages aan de hand van gemaakte afspraken. Voor onze opdrachtgevers werken we tegen een transparante kostprijs waarin prikkels zitten ingebouwd om ons werk nog efficiënter te doen.

Samen met inwoners

Ook inwoners hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid in het schoon, groen en leefbaar houden van Twente. We moeten het samen doen. Dat betekent dat wat we doen en wat dit betekent voor de inwoner helder, begrijpelijk en laagdrempelig is. We stimuleren inwoners om eigenaarschap te voelen voor hun eigen buurt en betrekken hen waar het kan bij de inrichting van hun directe leefomgeving. Daarnaast vinden we het essentieel om de tevredenheid en ervaringen van onze inwoners op te halen. We zijn de ogen en oren op straat en in de wijk, doordat we er vrijwel dagelijks komen. Op deze manier willen we vasthouden wat goed gaat en leren van zaken die beter kunnen.

Gericht op de toekomst

Technologie kan ervoor zorgen dat onze werkprocessen beter en slimmer ingericht worden. We zorgen dat we daarom weten wat er in de wereld en de branche speelt op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en gamificatie. Ook de generaties na ons moeten met trots en plezier kunnen wonen, werken en leven in Twente. Dat betekent dat we goed moeten zorgen voor de wereld om ons heen en zuinig moeten omgaan met energie en materialen. Dat kan en moet beter. Twente Milieu neemt daarin haar verantwoording en daarom gaan we verder dan het verduurzamen van onze voertuigen en gebouwen. We kopen bewust in, denken goed na over materiaalgebruik en selecteren bij aanbestedingen op leveranciers die duurzaam werken en produceren.

Kenniscentrum

We zijn en blijven het kenniscentrum voor onze gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. We blijven inzetten op de doorontwikkeling van gemeentelijk beleid, blijven op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en helpen Twente om schoon, groen en leefbaar te blijven. We hebben hierin een proactieve rol en zorgen dat we kennis zowel komen brengen als halen. Binnen Twente Milieu vindt de verbinding plaats tussen gemeenten en is sprake van kennisuitwisseling in alle domeinen, van plaagdierbeheersing tot ondergrondse containers en van producentenverantwoordelijkheid tot extensief maaien.

Strategische doelen 2024-2027

We zijn en blijven het kenniscentrum voor onze gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. We blijven inzetten op de doorontwikkeling van gemeentelijk beleid, blijven op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en helpen Twente om schoon, groen en leefbaar te blijven. We hebben hierin een proactieve rol en zorgen dat we kennis zowel komen brengen als halen. Binnen Twente Milieu vindt de verbinding plaats tussen gemeenten en is sprake van kennisuitwisseling in alle domeinen, van plaagdierbeheersing tot ondergrondse containers en van producentenverantwoordelijkheid tot extensief maaien.

De leefomgeving in balans
Met en voor al onze collega's
Verantwoord omgaan met geld
Samen met inwoners
Gericht op de toekomst
Kenniscentrum
Strategische doelen 2024-2027

Heeft u vragen of opmerkingen?

Inloggen gemeente