Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Strategie 2020 - 2023

De leefomgeving in balans

Iedere nieuwe reis begint met de vraag: ‘Waar gaan we heen?’. In de afgelopen maanden hebben we deze vraag voorgelegd en beantwoord. Dat was een mooie en ook intensieve verkenning met velen van u. Twente Milieu gaat samen met u, door met haar belangrijke rol om de biodiversiteit en circulariteit in Twente te vergroten. Uiteraard op een inclusieve manier. Grote woorden die zeggen dat wij als Twente Milieu ons inzetten om onze leefomgeving schoon, groen en leefbaar te houden en dat we zuinig om gaan met grondstoffen en ook anderen daar bewust van maken. En… dat doen we voor en met iedereen.

Samen met iedereen
Twente Milieu staat als werkgever klaar voor nog meer mensen die soms een steuntje in de rug verdienen. We blijven op gelijkwaardige basis met hen (samen)werken; ‘Ik zie je, ik leer je kennen en we doen het samen, ook op jouw manier’. Wij zien dit als een belangrijke taak voor ons als organisatie. Samen met iedereen gaat natuurlijk ook over ons werk op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte dat we samen en in afstemming met onze gemeenten uitvoeren.

Buiten in balans
In Twente moet plaats zijn voor alles en iedereen, in de juist balans. Te veel en te volle steden betekent te weinig groen. Te veel stikstof betekent te weinig biodiversiteit. Te veel bestrating betekent te weinig water in de natuur. Twente Milieu gaat voor de juiste balans. Twente Milieu ondersteunt daarbij. Nadenken, praten, adviseren en vooral doen. Om Twente schoon, groen en leefbaar te houden zodat het een mooie plek is om te leven, te wonen en te werken.

Gewoon het goede doen
Twente Milieu speelt al jaren een belangrijk rol op het gebied van afval verminderen. In de komende jaren willen we ook van betekenis blijven in het voorkomen van afval. Door invloed uit te oefenen op het ontwerp, de materiaalkeuze en productie van verpakkingen en goederen. Maar ook doordat we als organisatie kritisch blijven op het aanschaffen en gebruiken van materiaal en materieel. Wij zien dat veel inwoners van Twente en ondernemers dat ook willen. Hoe mooi is het als we de volgende generatie Tukkers helpen bij het maken van de juiste keuzes. Wij helpen daarbij!

Met kleine en duidelijke stappen kunnen we zo met mekaar ons mooie Twente schoon, groen en leefbaar houden. Goed veur
mekare, dus!

Charles Vinke
Directeur-bestuurder

Download hier de strategie (pdf).

Inloggen gemeente