Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Hoe werkt Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, kortweg DIFTAR. Dit houdt in dat u, naast een vast basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze container aan de straat zet of restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer.

Laagbouwwoningen
Alle laagbouwwoningen hebben aantal afvalcontainers aan huis. Deze zijn door een chip uniek en herkenbaar. Op de vuilniswagens zit apparatuur waarmee de chips worden gelezen en geregistreerd. Iedere keer dat u uw container aan straat zet en de container wordt geleegd, wordt dat geregistreerd. Op basis daarvan betaalt u het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Hoogbouwwoningen
U heeft toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw milieupas. Iedere keer dat u de restafvalcontainer opent wordt dat geregistreerd. Op basis daarvan betaalt u het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Inloggen gemeente