Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Charles Vinke nieuwe directeur-bestuurder

16-03-2020

Na een zorgvuldige procedure door de Raad van Commissarissen, een afvaardiging van de OR en het MT van Twente Milieu en twee vertegenwoordigers vanuit de aandeelhouders, is Charles Vinke woensdagavond tijdens de aandeelhoudersvergadering benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Twente Milieu.

Grote toegevoegde waarde
Charles Vinke was sinds het vertrek van Lisette Bosch al als interim directeur aan de slag bij de Twentse afvalinzamelaar en beheerder van de openbare ruimte. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Axel Fuhri Snethlage: “Wij zijn gelukkig dat Charles Vinke bereid is om zich voor langere tijd aan Twente Milieu te verbinden. Tijdens zijn interim periode heeft hij al aangetoond van grote toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie, de medewerkers en stakeholders. Onder zijn leiding kan Twente Milieu zijn bijdrage aan het realiseren van een afvalloos en schoon Twente verder uitbouwen.”

Voorliefde voor Twente
Charles Vinke is een ervaren bestuurder met een voorliefde voor de regio Twente en de open en heldere manier van werken. Charles woont in Wierden en kijkt uit om samen met de medewerkers van Twente Milieu aan de slag te gaan. “Twente Milieu heeft, namens alle gemeenten, een belangrijke rol in het uitvoeren en verbeteren van de circulariteit in Twente. Zorgen voor een schoon, fris en gezond Twente. Ik ben vereerd dat ik, samen met al onze collega’s, hier een rol in mag hebben. Twente Milieu is een mooi en typisch Twents bedrijf, met hart voor elkaar en voor ons mooie Twente.”

Inloggen gemeente