Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Samen voor minder afval in Oldenzaal


Samen voor minder afval in Oldenzaal

Bedankt voor het scheiden van uw afval. Afval, zoals verpakkingen, gft, textiel en papier, zamelen we steeds vaker gescheiden in. En dat is goed! Want deze materialen kunnen we opnieuw gebruiken voor nieuwe producten. Dat scheelt erg veel grondstoffen en is goed voor het milieu.

Afvalloos Twente
De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen, dit hebben zij vastgelegd in de ambitie ‘Afvalloos Twente’. De gemeenteraad van Oldenzaal heeft deze regionale ambitie onderschreven. In Oldenzaal zitten we momenteel op 109 kilogram gemiddeld per inwoner, er is dus nog een lange weg te gaan!

Ook het afgelopen jaar hebben we grote en minder grote beleidswijzigingen doorgevoerd om deze ambitie te kunnen halen. Inwoners van hoogbouw kunnen sinds kort ook groenten, fruit en etensresten (gfe) afval scheiden, hebben we campagne gevoerd voor het beter scheiden van het verpakkingsafval en hebben we ons ingezet om de overlast van bijplaatsingen naast de containers op onze milieupleinen tegen te gaan.

Afval scheiden en afvalstoffenheffing
Dit jaar hebben we de kosten voor afvalinzameling in Oldenzaal niet hoeven verhogen. Afval scheiden blijft erg belangrijk, zo blijft er minder restafval over en dat is beter voor het milieu. Het afval scheiden gaat over het algemeen goed. We zien dat veel inwoners hun best doen.

Toch wordt ons afval niet altijd en overal goed gescheiden en zijn we ons daar misschien niet eens altijd even bewust van. Verpakkingen, textiel, oud papier en glas kunnen dan niet gerecycled worden en moeten als restafval worden verwerkt en dit brengt onnodige kosten met zich mee. In plaats van een vergoeding voor het gescheiden inzamelen, moet er extra betaald worden voor de verwerking als restafval. Dit is erg zonde, want deze extra kosten moeten we uiteindelijk met zijn allen via de afvalstoffenheffing betalen.

Meer informatie over afval scheiden en uw persoonlijke afvalkalender
kunt u vinden op www.twentemilieu.nl/oldenzaal of via de app van Twente Milieu.

Evelien Zinkweg-Ankone
Wethouder Duurzaamheid, milieu en afval

Inloggen gemeente