Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Samen voor minder afval in Oldenzaal

Samen voor minder afval in Oldenzaal

Allereerst wens ik u al het goeds voor het nieuwe jaar! Het afgelopen jaar hebben we weer meer afval, zoals verpakkingen, gft, textiel en papier gescheiden ingezameld. En dat is goed! Want deze materialen kunnen we opnieuw gebruiken voor nieuwe producten. Dat scheelt erg veel grondstoffen en is goed voor het milieu.

Afvalloos Twente
De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen, dit hebben zij vastgelegd in de ambitie ‘Afvalloos Twente’. De gemeenteraad van Oldenzaal heeft deze regionale ambitie onderschreven. In Oldenzaal zitten we momenteel op 96 kilogram gemiddeld per inwoner. We hebben dus al veel bereikt met elkaar, maar we willen graag de hoeveelheid restafval nog verder verminderen.

Afval scheiden in Oldenzaal
Voor het komend jaar hebben wij de kosten voor afvalinzameling in Oldenzaal niet hoeven verhogen en bent u als Oldenzaler zelfs heel iets goedkoper uit! Maar afval scheiden blijft erg belangrijk om het ophalen van afval en de verwerking ervan betaalbaar te houden.

Niet goed scheiden kost geld
We zien dat met name ons verpakkingsafval lang niet altijd en overal goed gescheiden wordt. Verpakkingen, textiel, oud papier en glas kunnen dan niet gerecycled worden en moeten als restafval worden verwerkt en dit brengt onnodige kosten met zich mee. In plaats van een vergoeding voor het gescheiden inzamelen, moet er extra betaald worden voor de verwerking als restafval. Dat is erg zonde, want deze extra kosten moeten we uiteindelijk met zijn allen via de afvalstoffenheffing betalen.

Samen voor minder afval
Soms zijn we ons er niet bewust van dat een bepaald soort afval eigenlijk ergens anders hoort. Om dit te voorkomen zullen wij ook weer in 2023 aandacht vragen voor het correct scheiden van afval. Verder blijven we onderzoeken wat er beter kan, om daarmee onze ambities waar te kunnen maken.

Maaike Rödel
Wethouder Afval & Milieu

Wethouder Maaike Rödel


Inloggen gemeente