Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Twente Milieu, Twence en AVIA Weghorst sluiten de regionale keten

22-10-2019

'De voertuigen van Twente Milieu biobrandstof (Liquefied Bio Gas) van Twence laten tanken bij AVIA Weghorst (AVIA), een brandstof die voortkomt uit de verwerking van het gft-afval dat door Twente Milieu bij Twence wordt aangeleverd.'

Drie bedrijven met een gezamenlijke ambitie, een mooi staaltje van regionale ketensamenwerking in Twente. De drie partijen tekenden hiertoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst, waarbij AVIA en Twence de komende maanden gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren naar het realiseren van de gestelde ambitie.

Twence wil als koploper in de regio een bijdrage leveren aan het realiseren van de Twentse duurzaamheidsdoelstellingen. “Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerking met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken” aldus Marc Kapteijn van Twence. Het bedrijf staat voor de productie van duurzame energie (elektriciteit, stoom, warm water) uit niet recyclebaar afval en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Uit een Europese aanbesteding kwam AVIA als beste partij naar voren om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. Bij een positieve uitkomst van deze studie gaat deze biobrandstof op locatie Boldershoek uit biogas geproduceerd en vervolgens geleverd worden aan AVIA, zodat Twente Milieu op een locatie van AVIA deze biobrandstof kan tanken.

Een samenwerking met prachtige bedrijven zoals Twence en Twente Milieu geeft AVIA de mogelijkheid om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot nieuwe grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en energie, aldus Niek Weghorst van AVIA. Dit is noodzakelijk om de klimaatafdruk te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit voor een houdbare samenleving op de lange termijn.

AVIA is aanbieder van voornamelijk fossiele brandstoffen en wil als bedrijf inspelen op de energietransitie. Door bij de productie van LBG volledig circulair te zijn wordt hier op innovatieve wijze invulling aan gegeven. AVIA wil regionaal koploper zijn in het aanbieden van verschillende vormen van energie voor het wegverkeer, waaronder biobrandstoffen, elektra, waterstof en synthetische brandstoffen zoals HVO.

Lisette Bosch van Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat we in de toekomst onze vrachtwagens kunnen laten rijden op brandstof gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde gft-afval maakt ons natuurlijk enthousiast. Het onderzoek past bij onze ambities op het gebied van innovatie en circulariteit. Daarnaast sluit het mooi aan bij de oriëntatie van Twente Milieu op alternatieve brandstoffen en het recent ondertekenen van het Convenant Duurzame Voertuigen. In totaal verbruiken de voertuigen van Twente Milieu zo’n 1,5 miljoen liter brandstof per jaar. De afgelopen jaren zijn we al overgestapt op GTL (Gas to Liquid) waardoor onze uitstoot van fijnstof enorm is afgenomen. Onze ambities gaan echter verder!”, licht Lisette Bosch toe.

Inloggen gemeente