Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

De aanslag afvalstoffenheffing

De aanslag afvalstoffenheffing

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente per post of in uw digitale berichtenbox via MijnOverheid. GBTwente heft en int de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Oldenzaal. Op de aanslag gemeentelijke belastingen vindt u de definitieve afrekening van het variabele deel van 2022 en het vaste basistarief voor 2023.

Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de onroerendezaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele hondenbelasting. Ook krijgt u informatie over hoe u kunt betalen, het aanvragen van kwijtschelding en de mogelijkheid om bezwaar te maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en regelt u zelf alles online via het digitaal loket van GBTwente (Mijn GBTwente)

Wat betaal ik?
Dit jaar wordt het variabele deel voor het aantal keren dat u in 2022 de grijze container aan straat zette of een vuilniszak naar de ondergrondse container bracht, in rekening gebracht. Daarnaast betaalt u het vaste basistarief van €219,96 voor 2023.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?
Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. De kwijtschelding bestaat uit het vaste basistarief van €219,96 en een maximum variabel tarief van €57,30. Dit variabele tarief is gebaseerd op 6 keer het legen van een grijze restafvalcontainer van 240 liter. Kijk voor de voorwaarden en voor het aanvragen van de kwijtschelding op de website van GBTwente.

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBTwente. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met GBTwente. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op www.gbtwente.nl/contact.

Inloggen gemeente