Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

De aanslag afvalstoffenheffing

De aanslag afvalstoffenheffing

Recent ontving u de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente per post of in uw digitale berichtenbox via MijnOverheid. GBTwente heft en int de gemeentelijke belastingen voor uw gemeente. Op de aanslag gemeentelijke belastingen vindt u de definitieve afrekening van het variabele deel van 2021 en het vaste basistarief voor 2022.

Wat staat er op de aanslag?
Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de onroerendezaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele hondenbelasting. Ook krijgt u informatie over hoe u kunt betalen, het aanvragen van kwijtschelding en de mogelijkheid om bezwaar te maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en regelt u zelf alles online via het digitaal loket van GBTwente (Mijn GBTwente)

Wat betaal ik?
Dit jaar wordt het variabele deel voor het aantal keren dat u in 2021 de grijze container aan straat zette of een vuilniszak naar de ondergrondse container bracht, in rekening gebracht. Daarnaast betaalt u het vaste basistarief van €226,90 voor 2022.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?
Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u onder voorwaarden kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding bestaat uit het vaste basistarief van €226,90 en een maximum variabel tarief van €57,30. Dit variabele tarief is gebaseerd op zes ledigingen van een grijze restafvalcontainer van 240 liter. Kijk voor de voorwaarden op www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding aanvragen. Ga dan naar het digitaal loket (Mijn GBTwente) op www.gbtwente.nl en kies ‘kwijtschelding aanvragen’.

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.gbtwente.nl. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met GBTwente. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op www.gbtwente.nl/contact.

Inloggen gemeente