Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afvalinzameling op milieupleinen

Afvalinzameling op milieupleinen

In Oldenzaal vindt u verschillende milieupleinen. Deze vindt u vaak in de buurt van winkelcentra. Een milieuplein is een groepje onder- of bovengrondse verzamelcontainers bij elkaar. Hier kunt u gratis uw gescheiden afval kwijt, zoals verpakkingen, papier, textiel en glas.

De meeste inwoners maken hier goed gebruik van. Toch wordt er door sommige inwoners (grof) afval naast de verzamelcontainers geplaatst, bijplaatsingen genoemd. Dit zorgt voor overlast, extra kosten en is een doorn in het oog van omwonenden.

Aanpak van bijplaatsingen
Het afgelopen jaar heeft de gemeente verschillende maatregelen om genomen om het aantal bijplaatsingen van (grof) afval op de milieupleinen tegen te gaan. Zo is er ingezet op afvalcoaches, zijn de afvalcontainers vaker geleegd en hebben boa’s meer controles uitgevoerd.

In de wijken Zuid-Berghuizen en De Thij en is er communicatie met buurtbewoners geweest en zijn er informatieborden geplaatst op de milieupleinen. De resultaten laten zien dat zowel de hoeveelheid bijplaatsingen als het aantal meldingen bij gemeente aanzienlijk zijn afgenomen. Ook het komende jaar houdt de gemeente de situatie op de milieupleintjes in de gaten en worden er extra maatregelen genomen indien nodig.

Milieupleinen schoon houden
Het schoon houden van de milieupleinen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Veel van ons afval kunnen we hier kwijt, zodat dit gerecycled kan worden. Wat nog herbruikbaar is kan ingeleverd worden bij Kringloopbedrijf De Beurs. Ander (grof) afval kunnen inwoners (tegen betaling) kwijt op het afvalbrengpunt of laten ophalen. Door ons afval goed te scheiden op de milieupleinen en elkaar hierop aan te spreken wanneer dit niet gebeurt, zorgen we samen voor een schoon Oldenzaal.

Kijk in de gratis app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/oldenzaal/containerlocaties waar het dichtstbijzijnde milieuplein is voor u.

Inloggen gemeente