Alles wat van belang kan zijn...

Wat kan ik doen om stankoverlast en/of ongedierte bij mijn gft-bak (groente-, fruit- en tuinafval) te voorkomen?

Wat moet ik doen als het afval in mijn container is vastgevroren en niet is geleegd?

Mag ik zakken gebruiken in mijn groene gft-container?

Welke formaten minicontainers zijn er?

Ik wil graag een extra minicontainer, kan dat?

Wanneer wordt mijn minicontainer geleegd?

Hoe kan ik het volume van mijn gft-afval beperken?

Waarom hebben sommige ondergrondse verpakkingencontainers zulke kleine openingen?

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?

Wat voor soort afval mag er in de ondergrondse restafvalcontainer?

Wat moet ik doen als mijn milieupas voor de ondergrondse container niet meer werkt of kwijt is?

Kan ik mijn restafval ook kwijt in een andere ondergrondse container in de wijk?

Wanneer wordt de ondergrondse container voor restafval geleegd?

Wat kan ik doen als de ondergrondse container vol/defect is?

Waar kan ik terecht als ik mijn minicontainers wil laten reinigen?

Ik ben verhuisd en er zijn geen minicontainers aanwezig. Hoe kan ik deze bestellen?

Mijn minicontainer is niet geleegd, wat kan ik doen?

Mijn container is te zwaar en niet geleegd, wat nu?

Mijn minicontainer is gestolen, wat moet ik doen?

Mijn minicontainer is defect, wat moet ik doen?

Kan ik mijn minicontainer omruilen/wisselen voor een ander formaat?

Ik woon in hoogbouw, maar wil graag een container bij huis. Kan dat?

Kan ik het aantal kilo’s (saldo) van meerdere jaren sparen?

Ik ben verhuisd, maar in mijn nieuwe woning is geen milieupas aanwezig, wat moet ik doen?

Als ik verhuis binnen mijn woonplaats, mag ik de milieupas dan meenemen?

Ik ben verhuisd en het saldo van de milieupas is op, kan ik dit saldo verhogen?

Ontvang ik elk jaar een nieuwe milieupas?

Ik heb een klacht. Hoe meld ik deze?

Hoe zet ik mijn container aan straat?

Hoe groot is de inwerpopening van een ondergrondse container voor restafval?

Waar bestrijdt Twente Milieu ratten en muizen?

Hoe bestrijdt Twente Milieu ratten en muizen?

Welk soort ratten en muizen komen veel voor?

Waar komt de (huis- en spits)muis voor?

Hoe kan ik een ratten- en muizenplaag voorkomen?

Welk overlast veroorzaken ratten?

Hoe ontstaat een ratten- en muizenplaag?

Welk overlast veroorzaken muizen?

Waar komt de bruine rat voor?

Is de verpakkingencontainer verplicht?

Kan ik meer dan één verpakkingencontainer krijgen?

Wat mag er allemaal in de verpakkingencontainer?

Kan ik een kleinere verpakkingencontainer krijgen?

Kunnen bedrijven en tweede verblijven een verpakkingencontainer krijgen?

Mag een hoogbouwbewoner ook een verpakkingencontainer aanvragen?

Kan ik mijn verpakkingen ook wegbrengen?

Wat is het adres van het Milieupark?

Wat zijn de openingstijden van het Milieupark?

Welke afvalstromen kan ik kwijt op het Milieupark?

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze container?d

Hoe zwaar mag mijn container zijn?

Waar laat ik mijn kerstboom?

Welke zakken mag ik gebruiken voor de verpakkingencontainer?

Hoeveel kilo (saldo) staat er op mijn milieupas?

Kan ik naast de biobak ook mijn gewone gft-container blijven gebruiken?

Hoe ziet de biobak eruit?

Moet ik de biobak op een andere manier gebruiken dan ik mijn normale gft-container gebruik?

Wanneer wordt de biobak geleegd?

Een naaste van mij is overleden. Hoe regel ik het afval?

Wie heeft het verdwijnen van de grijze container bedacht?

We scheiden in Hengelo toch al goed ons afval?

Zijn wij de eerste gemeente in Nederland waar de grijze container verdwijnt?

Moet de grijze container leeg zijn wanneer we 'm inleveren?

Waar komen de ondergrondse containers?

Welk formaat afvalzak past er in een ondergrondse restafvalcontainer?

Ik heb mijn grijze container omgeruild voor een ander formaat. Daar heb ik voor betaald. Krijg ik mijn geld terug?

Hoe gaan jullie om met afval dat naast de ondergrondse container staat?

Verandert er ook iets bij de inzameling van gft-afval en verpakkingen?

Kan ik mijn verpakkingencontainer ook inleveren?

Ik had nog geen verpakkingencontainer, maar nu wil ik er wel één. Kan dat?

Hoe werkt de ondergrondse container voor restafval?

Wat voor soort afval mag er in de ondergrondse restafvalcontainer?

Wat is de afstand naar een ondergrondse container voor restafval?

Ik woon in een appartement/flat. Verandert er iets voor mij?

Kan ik van elke ondergrondse restafvalcontainer in Hengelo gebruik maken?

Wanneer wordt de ondergrondse restafvalcontainer geleegd?

Waarom zijn er geen ondergrondse restafvalcontainers op de milieupleinen?

Zijn er kosten verbonden aan het verdwijnen van de grijze container?

Zijn we goedkoper uit met het nieuwe systeem?

Ik ben bang voor een toename van afvaldump. Hoe gaan jullie dat voorkomen?

Wat moet ik doen als een ondergrondse container vol of geblokkeerd is?

Ik heb veel medisch afval, wat nu?

Ik heb mijn milieupas voor de paslezer gehouden, maar de trommel ging niet open. Betaal ik hier voor?

Krijgen we niet meer volle ondergrondse restafvalcontainers, nu er meer inwoners gebruik van gaan maken?

Waarom worden luiers en incontinentiemateriaal niet (meer) apart ingezameld?

Kan ik een tweede milieupas krijgen?

How to sort my waste?

Wat mag er bij verpakkingen?

Wat kan ik doen als de rioolput in mijn buurt verstopt is?

Hoe verzamel/scheidt ik mijn gfe-afval?

Hoe kom ik aan een gfe-bakje?

Hoe vaak worden de gfe-verzamelcontainers geleegd?

Hoe zijn de locaties van de gfe-verzamelcontainers bepaald?

Hebben inwoners inspraak gehad op de locaties van de gfe-verzamelcontainers?

Kan ik met mijn milieupas (gelijk) gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer? Is mijn pas goed gekoppeld?

Mogen bewoners van laagbouw ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainers?

Wat doe ik bij (stank-)overlast van een gfe-verzamelcontainer bij mij in de buurt?

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de locatie van een gfe-verzamelcontainer in mijn buurt?

Kan ik elke gfe-verzamelcontainer in Oldenzaal gebruiken?

Ik maak, als hoogbouwbewoner, nu gebruik van een mini gft-container. Mag ik ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer?

Hoe groot is de ingang van de gfe-verzamelcontainer?

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de gfe-verzamelcontainer?

Mag ik gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes voor de verzameling van mijn gfe-afval?

Ik ben vergeten mijn container aan straat te zetten? Wat nu?

Wordt mijn oude milieupas geblokkeerd na aanvraag van een nieuwe milieupas?

Inloggen gemeente