Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Ambities

Twente Milieu is een organisatie met ambitie. We streven naar een afvalloze maatschappij in 2030. Een maatschappij waarin afval een grondstof is voor nieuwe producten en een brandstof voor duurzame energie. Voor een optimale leefomgeving en een goed functionerend afvalsysteem willen we ons als beheerder verder ontwikkelen met veel aandacht voor kennis en innovatie.

We willen afvalstromen duurzaam inzamelen zodat zij geschikt blijven voor hergebruik. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan een circulaire economie. De leefomgeving van de inwoners willen we optimaal beheren. We hebben veel kennis en ervaring in de dynamische wereld van afval. In het beheer van afvalinzameling en van de leefomgeving, grond- en reststoffen hebben we onze ervaring uitgebouwd. We zijn financieel gezond en werken doorlopend aan een optimale uitvoering en verbetering van onze kernactiviteiten. Dat is goed voor de opdrachtgevende gemeenten, voor onszelf, maar ook voor u als inwoner.

De lineaire economie moet transformeren naar een circulaire economie. Van bezitten en weggooien naar delen en hergebruiken. Dit leidt uiteindelijk tot een duurzame samenleving waarin natuurlijke grondstoffen effectiever worden benut. Helaas worden nog steeds veel grondstoffen weggegooid. Een circulaire economie is alleen te realiseren in samenspel met inwoners (betere scheidingsresultaten, burgerparticipatie, partnerschap) en de opdrachtgevende gemeenten. Door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de taakvelden van Beheer Openbare Ruimte en afvalinzameling, dragen we bij aan een maatschappij waarin iedereen kan participeren. We willen ons als beheerder van afvalstromen verder ontwikkelen tot een volwaardige partner in duurzaamheid voor Twentse gemeenten.

Aanpak
Om onze ambities te realiseren, moet veel werk worden verricht. In de komen jaren werken we onze ambities gedetailleerder uit in jaarplannen en in een aantal concrete projecten. Kijk hier voor onze strategie.

Inloggen gemeente