Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Twente Milieu zoekt scholen voor eerste Textiel Races in Twente

19-02-2021

Twente Milieu organiseert in juni en september van dit jaar de Textiel Race. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met textielafval, combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van oud en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het inzamelen van textielafval leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

De Textiel Race

Tien basisscholen uit Twente gaan vier weken lang de strijd aan met oud en kapot textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen aan het circulair maken van Twente. Dit doen zij door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke oud en kapot textiel in te zamelen of te repareren.

Een betere wereld, begint in je kledingkast

Het inzamelen van textiel gaat goed, maar kan nog beter! Per jaar belandt er in Twente nog ruim 3 miljoen kilo textiel bij het restafval. Zonde, want restafval wordt verbrandt, terwijl het textiel nog goed gerecycled kan worden. Ook op andere vlakken kan het nog beter. Zo blijft kleding vaak jaren in onze kasten hangen zonder dat we het aantrekken. Jammer, want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wordt ingezameld via de verzamelcontainers raakt met regelmaat vies en nat, doordat het los in de container wordt gegooid in plaats van in een dichte zak. De Textiel Race creëert daarom bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving.

Scholen gezocht voor de textielraces

Twente Milieu zoekt scholen die mee willen doen aan de Textiel Race. De Textiel Race vindt dit voorjaar plaats van 31 mei tot en met 24 juni en in het najaar van 20 september tot en met 14 oktober. Aanmelden kan via de klantenservice van Twente Milieu, te bereiken via 0900-8520111 en info@twentemilieu.nl.

Circulair Textiel Twente

De Textiel Race is een onderdeel van het project Circulair Textiel Twente, dat valt onder de Regio Deal Twente. Dit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit het Rijk, Provincie Overijssel en de Agenda voor Twente. Het programma Circulair Textiel Twente is een samenwerking tussen Stichting TexPlus (penvoerder), Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV, Frankenhuis BV, SaXcell BV, Saxion en Enschede Textielstad Innovatie BV.

Inloggen gemeente