Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Gemeente Wierden negende aandeelhouder Twente Milieu

18-06-2020

Na al een aantal jaar prettig samenwerken, is de gemeente Wierden deze week toegetreden als aandeelhouder van Twente Milieu. Na een unaniem besluit in de Wierdense gemeenteraad en bij de overige acht aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu, zijn de handtekeningen gisteren gezet onder het aandeelhouderschap.

Logische vervolgstap
Wethouder Kortenhoeven is blij met de stap: “In de afgelopen jaren hebben we Twente Milieu als een goede en betrouwbare partner leren kennen en dus is ons aandeelhouderschap van Twente Milieu een logische volgende stap. Samen met Twente Milieu willen we de stappen richting een afvalloos Twente blijven zetten. Twente Milieu zal, naast de dagelijkse dienstverlening, ons adviseren om onze doelen te bereiken.”

Voor inwoners geen veranderingen
Toen de gemeente Wierden in 2018 diftar invoerde om zo de ambities op het gebied van afval scheiden te kunnen realiseren, werd Twente Milieu de samenwerkingspartner voor de gemeente. Twente Milieu ondersteunt de gemeente op het gebied van data-uitwisseling, informatie en communicatie richting inwoners -waaronder de digitale afvalkalender- en de klantenservice. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid. Voor inwoners van de gemeente Wierden is Twente Milieu dus al een bekende en voor hen verandert er dan ook niets.

Inloggen gemeente