Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Duurzame samenwerking Twente Milieu en Dusseldorp

31-08-2022

Duurzame samenwerking Twente Milieu en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Gewipte tegels krijgen tweede leven

Twente Milieu ondersteunt een aantal aandeelhoudende gemeenten die deelnemen aan het NK Tegelwippen 2022 door tegels gratis op te halen aan huis met de zogenoemde Tegeltaxi. Ook kunnen gewipte tegels tijdelijk gratis naar het afvalbrengpunt of Milieupark worden gebracht. De ingezamelde tegels krijgen een tweede leven bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Daar worden ze gesorteerd in herbruikbare tegels en tegels die gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.

Het NK Tegelwippen is een landelijk initiatief waarbij gemeenten het tegen elkaar opnemen, met als doel om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Zo kan iedereen haar steentje bijdragen. De Twentse gemeenten die hierin ondersteund worden door Twente Milieu, zijn Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Wierden. Inwoners die zich via de landelijke site van NK Tegelwippen aanmelden, kunnen hun tegels – op vertoon van hun aanmelding - gratis aan huis op laten halen door Twente Milieu of gratis naar het afvalbrengpunt of Milieupark brengen. Op deze pagina zijn de voorwaarden per gemeente te vinden. De actie loopt nog tot en met 31 oktober.

Van tegel tot grondstof
Voor het verwerken van de tegels zijn Twente Milieu en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek een duurzame samenwerking aangegaan. De gewipte tegels worden door Twente Milieu afgevoerd naar het reststoffencentrum van Dusseldorp in Borne. Dit centrum bevindt zich achter het circulair gebouwde hoofdkantoor van TWW, Negam en Dusseldorp aan de Azeloseweg. Daar worden de tegels gesorteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De goede tegels worden opgeslagen voor hergebruik in eigen infraprojecten en de beschadigde tegels worden als puin verwerkt tot granulaat dat weer geschikt is voor hergebruik in de wegenbouw of de productie van cementloos (stel)beton. Een mooi voorbeeld van circulariteit én een bijdrage aan de sociale werkgelegenheid in Twente.

De Twentse Twaalf goed op weg
De Twentse gemeenten vormen samen de poule ‘De Twentse Twaalf’ en liggen goed in de wedstrijd van het NK Tegelwippen. Zo staat de gemeente Almelo op de eerste plek in het klassement van middelgrote gemeenten, gevolgd door de gemeente Hengelo op de tweede plek. De gemeente Losser is met een vijfde plek in het klassement van kleine gemeenten ook goed op weg evenals de gemeente Enschede met een vijfde plek in het klassement van grote gemeenten.

Samen werken aan een fijne leefomgeving in Twente
Samen met haar gemeenten helpt Twente Milieu inwoners het afval te verminderen en goed te scheiden en te werken aan een fijne leefomgeving. Dit is een aantrekkelijke omgeving, waar het voor inwoners fijn en veilig wonen is én waarin de natuur tot bloei komt en insecten hun werk goed kunnen doen. Want, vanwege het veranderende klimaat, zijn duurzaamheid en biodiversiteit ook in Twente belangrijke thema’s. Er is groen nodig om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en insecten aan te trekken. Ook Dusseldorp heeft als dochterbedrijf van ReintenInfra een duidelijke duurzame visie: een schone wereld in 2050. Voor Dusseldorp betekent dit dat het intensief samenwerkt met opdrachtgevers om met de diverse disciplines invulling te geven aan duurzame ambities en doelstellingen. Zo is het bedrijf toonaangevend op het gebied van circulair slopen en hoogwaardig hergebruik en werkt het aan het klimaatadaptief inrichten van een gezonde bebouwde leefomgeving. Op de reststoffencentra gevestigd in Borne, Deventer, Doetinchem, Eibergen en Zutphen verwerkt Dusseldorp afvalstoffen tot bouwstoffen die geschikt zijn voor hergebruik.

Inloggen gemeente