Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afvaltarieven Hengelo blijven in 2024 nagenoeg gelijk

- PERSBERICHT GEMEENTE HENGELO -

De afvaltarieven blijven in Hengelo in 2024 nagenoeg gelijk met dit jaar. Alleen het vast tarief stijgt licht met 2 euro per jaar. Wel kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten hout, banden en matrassen. Daarnaast verdwijnen de bovengrondse verpakkingen- en oud papiercontainers in de buurten; hoogbouwbewoners kunnen wekelijks op nieuwe inzamelplekken in de wijk hun verpakkingen kwijt in doorzichtige plastic zakken om vervuiling van verpakkingen tegen te gaan. Dit zijn initiatieven van de raadswerkgroep afval. Het college heeft de tarieven dinsdag vastgesteld in de afvalstoffenverordening. De gemeenteraad van Hengelo neemt het definitieve besluit.

Ieder huishouden betaalt jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing. Met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de inzameling, het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval. De afvalbegroting is kostendekkend. De gemeente mag dus geen ‘winst’ maken op het afvalbeleid.

Tarieven 2024
Omdat de Hengeloërs naar verwachting ook dit jaar weer minder afval weggooien, gaan ze er gemiddeld per huishouden iets op vooruit.

Vast tarief per jaar

€ 194,52

Keuzecontainer, 240 liter

vast bedrag extra per jaar € 24
per lediging € 15,50

Keuzecontainer, 140 liter

vast bedrag extra per jaar € 24

per lediging € 8,70

Zorgcontainer, 240 liter

€ 11,95 per lediging

Zorgcontainer, 140 liter

€ 7 per lediging

Groene container, 240 liter

€ 2,00 per lediging

Groene container, 140 liter

€ 1,20 per lediging

Ondergrondse verzamelcontainer, 30 liter

€ 1,30 per klik

Verpakkingencontainer, 240 liter

Gratis

Etensresten Biobox, 10 liter

€ 0,08

Gratis stortquotum Milieupark

50 kilo

Serviceverhogende maatregelen
Een raadswerkgroep in de gemeenteraad heeft afgelopen jaar een aantal aanbevelingen gedaan om het gemeentelijk afvalbeleid te verbeteren. Eén ervan is om op het Milieupark meer service te bieden aan de inwoners. Vanaf januari kunnen inwoners gratis hun A- en B-hout inleveren tot maximaal 1000 kilo. A-hout is hout dat niet geverfd en niet behandeld is, zoals pallets, kisten en vloerbalken. B-hout is hout dat geverfd, gelakt en/of verlijmd is, zoals kozijnen en keukenkasten. Ook banden, plastic tuinmeubelen en matrassen mogen vanaf januari gratis ingeleverd worden. Daarnaast komt er een pilot voor het ophalen van grof afval aan huis op afspraak. De voorrijkosten zijn dan jaarlijks een keer gratis en mensen kunnen het gratis stortquotum van 50 kilo inzetten om het storten te betalen. Deze nieuwe maatregelen moeten de hoeveelheid gedumpt afval in de stad verminderen. De maatregelen zorgen niet voor een stijging van de afvaltarieven.

Oranje en blauwe bovengrondse containers
Het college wil daarnaast vanaf september 2024 66 bovengrondse verpakkingscontainers voor plastic-, metaal- en drankverpakkingen en de vijftig bovengrondse blauwe containers voor oud papier laten weghalen uit de buurten. De milieupleintjes bij de supermarkten blijven wel staan. Ook dit is een aanbeveling van de raadswerkgroep. Hoogbouwbewoners kunnen hun verpakkingen inzamelen met doorzichtige plastic zakken. Er komen tientallen inzamelpunten in de buurten waar Twente Milieu deze zakken gratis wekelijks ophaalt. Dit moet de vervuiling van de verpakkingen en de hoge bijbehorende kosten tegengaan. Oud papier wordt in Hengelo maandelijks opgehaald door Twente Milieu en verschillende verenigingen. Ook bewoners van hoogbouw kunnen het in bundels en dozen aan de weg zetten.

Bovenstaande aanbevelingen en voorstellen zijn verwerkt in de nieuwe afvalverordening en de afvaltarieven. De gemeenteraad neemt hier op woensdag 20 december een besluit over.

Inloggen gemeente