Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Wat gebeurt er met de gegevens van de chip?

Afhankelijk van het afvalbeleid in een bepaalde gemeente, worden de gegevens van de chip in opdracht van de gemeente door Twente Milieu verwerkt. Alleen in diftar-gemeenten wordt de chip gebruikt om op basis van het aantal ledigingen de jaarlijkse afrekening van de gemeentelijke belastingen te kunnen maken. In opdracht van de gemeenten verwerkt Twente Milieu dan de gegevens op de chip en geeft deze door aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) of de afdeling belastingen van uw eigen gemeente. In een gemeente zonder diftar gebruiken we de gegevens dus alleen voor de administratie van de containers en voor de interne bedrijfsvoering van Twente Milieu.

De chip bevat informatie over de containergrootte. Dit is in Berkelland van belang voor de hoogte van uw afvalstoffenheffing. U betaalt namelijk voor een kleine container een lager bedrag dan voor een grote container. De actuele tarieven kunt u vinden op de website van GBTwente.