Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Wat doet de containerchip?

Deze zorgt ervoor dat de vuilniswagen de container herkent en kan legen. De leging wordt door het inzamelvoertuig geregistreerd. In gemeenten waar containers gechipt zijn, leegt het inzamelvoertuig alleen containers met een chip. De chips geven per afvalstroom inzicht in het aantal containers dat wekelijks wordt aangeboden. Zo kan de gemeente zien of de dienstverlening aansluit bij de behoefte van de inwoners om afval aan te bieden. Blijkt bijvoorbeeld dat in de wintermaanden nauwelijks gft-afval containers worden aangeboden, terwijl in voor- en najaar bijna alle gft-afvalcontainers boordevol aan de straat staan, dan is de dienstverlening te verbeteren door in de winter bijvoorbeeld vierwekelijks gft-afval op te halen en in voor- en najaar wekelijks. Of een dergelijke flexibele inzameling haalbaar is, is ook afhankelijk van de praktische uitvoerbaarheid en de kosten. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die hierover besluiten neemt.