Vind hieronder het antwoord op uw vraag

Waarom ging de gemeente Berkelland op zoek naar een nieuwe partij voor de afvalinzameling?

Waar kan ik vanaf 2 januari 2025 terecht met vragen of meldingen over de afvalinzameling?

Ik gebruik nu een handige app voor de afvalkalender. Heeft Twente Milieu dit ook?

Verandert de dag waarop mijn container aan straat moet in 2025?

Verandert de afvalstoffenheffing die ik als inwoner betaal door de overgang naar Twente Milieu?

Hoe blijf ik op de hoogte van de overgang naar Twente Milieu?

Krijg ik straks dezelfde afvalcontainers als dat ik nu heb?

Waarom krijg ik een nieuwe gft- en restafval container?

Waarom hebben mijn containers straks een chip?

Wat doet de containerchip?

Wat gebeurt er met de gegevens van de chip?

Welke containers kan ik in Berkelland bij mijn woning hebben?

Kan ik de containers bij mijn woning wisselen?

Ik woon in een flat/appartement/bovenwoning. Kan ik ook containers aanvragen?

Hoe vaak wordt mijn container leeggemaakt?

Mijn container is niet leeggemaakt door Twente Milieu, wat nu?

Waar kan ik terecht met Klein Chemisch Afval (milieubox / KCA)