Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Gemeente Wierden start kaartenactie om goed scheiden van verpakkingen te stimuleren

Deze week starten de kaartenacties voor de verpakkingencontainers in Wierden. Eerder werd al ingezet op het informeren over wat er wel/niet thuishoort in de verpakkingencontainer door middel van het 3-stappenplan. Komende tijd worden de verpakkingencontainers steekproefsgewijs nagekeken op de samenstelling van het verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drankenkartons). Is de inhoud goed? Dan ontvangt u een groene kaart met een compliment. Zit er afval in dat er niet in thuishoort? Dan ontvangt u een oranje kaart met feedback wat de volgende keer beter kan.

Met de kaartenactie willen de gemeente en Twente Milieu de inwoners van Wierden bewuster maken van het op een goede manier scheiden van verpakkingen. In sommige gevallen zijn inwoners zich niet bewust van wat er wel of niet in de verpakkingencontainer mag, de kaartenactie helpt hen hierbij. “Niet alleen de inwoners Wierden zijn zich er soms onbewust van, ook in andere Twentse gemeenten is dat het geval. Daarom zetten we samen met de andere Twentse gemeenten in op het goed scheiden van verpakkingen. We snappen dat afval scheiden soms best lastig kan zijn, daarom willen we de inwoners van Twente zo goed mogelijk hierbij helpen”, zegt wethouder Richard Kortenhoeven.

Samen voor meer recyling en zo laag mogelijke kosten
Verpakkingen die gescheiden worden ingeleverd, worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen of andere producten. “Wanneer er te veel vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de volledige partij afgekeurd. De verpakkingen kunnen dan niet gerecycled worden en moeten worden verbrand. In plaats van een vergoeding voor de inzameling van verpakkingen, moet er betaald worden voor de verwerking van restafval. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook erg zonde. Volg bij twijfel dus altijd het stappenplan, zo houden we samen de kosten zo laag mogelijk!”

Stappenplan
Zo check je of het klopt, wat je in de oranje verpakkingencontainer stopt:

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?