Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Gemeente Wierden en Twente Milieu gaan inzameling gft-afval optimaliseren

De gemeente Wierden wil toe naar zo weinig mogelijk restafval. Dit begint bij het goed scheiden van afval. Dat wordt nu al goed gedaan door de inwoners. Toch zijn er nog verbeteringen te realiseren. Daarom gaat de gemeente samen met Twente Milieu het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) optimaliseren: er worden meer verzamelcontainers geplaatst bij hoogbouw en het gft-afval aan huis wordt regelmatiger ingezameld.

Meer inzamelplekken voor hoogbouw (appartementen)

Bij de hoogbouwcomplexen worden nieuwe gft-verzamelcontainers geplaatst. Op 19 locaties staan momenteel geen verzamelcontainers. De gemeente verwacht eind 2022 te starten met het plaatsen van nieuwe verzamelcontainers op locaties waar nog geen gft-voorzieningen staan. In 2023 worden naar verwachting ook de 11 bestaande gft-verzamelcontainers vervangen.

Eén keer per twee weken

In 2023 start de gemeente Wierden met het één keer per twee weken inzamelen van het gft-afval gedurende het hele jaar. Daarmee biedt de gemeente inwoners meer mogelijkheden om gft aan te bieden. Met name in het voor- en najaar is er veel aanbod vanwege meer tuinafval. Dan is eens per 3 weken te beperkt en verdwijnt gft nog wel eens bij het restafval. Het restafval in de gemeente Wierden bevat nog ongeveer 26% gft-materiaal dat prima te recyclen is. In 2023 wordt het gft-afval dus gedurende het hele jaar één keer per twee weken aan huis ingezameld.

Grotere gft-container van 240 liter

Het is sinds 1 januari 2022 ook mogelijk om een grotere container aan te vragen. Een container van 240 liter in plaats van 140 liter. Aanvragen verlopen via Twente Milieu. Hiervoor wordt een eenmalige vergoeding van €35,- in rekening gebracht.

Wethouder Richard Kortenhoeven: “In onze gemeente wordt het afval fanatiek gescheiden. Met deze stappen brengen we onze hoeveelheid restafval nog verder terug. En gaan we nog meer geschikt materiaal hergebruiken en houden we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Waarbij we de dienstverlening richting onze inwoners verder optimaliseren.”

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?