Gratis uw Klein Chemisch Afval inleveren op het afvalbrengpunt
Extra inzamelmomenten op 10 april, 8 mei en 12 juni

De gemeente Wierden maakt het haar inwoners graag zo gemakkelijk mogelijk om afval te scheiden. Daarom kunt u op de zaterdagen 10 april, 8 mei en 12 juni gratis uw Klein Chemisch Afval kwijt op het afvalbrengpunt aan de Enterweg 24. Het afvalbrengpunt is die dagen geopend van 09.00-16.00 uur.

Onderdeel van een proef
Deze extra inzamelmomenten zijn onderdeel van een proef en worden in de zomer geëvalueerd. Bij goede resultaten kunt u ook na de zomer op een aantal zaterdagen uw Klein Chemisch Afval kwijt op het afvalbrengpunt. De inzamelmomenten op de eerste woensdagavond (Enter) en laatste woensdagavond (Wierden) van de maand blijven bestaan.

Wat hoort er bij Klein Chemisch Afval?
Klein Chemisch Afval is afval waar schadelijke stoffen inzitten, zoals kwik, lood of organische oplosmiddelen. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Gebruik de originele verpakking
Om te voorkomen dat verschillende chemische producten met elkaar in aanraking komen, adviseren wij u zoveel mogelijk de originele verpakking te gebruiken. Heeft u deze niet meer? Vermeld dan op de verpakking wat erin zit. Op deze manier kunnen wij uw chemisch afval veilig verwerken.

Gescheiden inleveren
Lever uw Klein Chemisch Afval zoveel mogelijk gescheiden in, dus bijvoorbeeld geen medicijnen en batterijen bij elkaar, maar apart van elkaar gescheiden. Op deze manier kunnen onze medewerkers uw Klein Chemisch afval zo snel en veilig mogelijk aannemen.