Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Communicatiecampagne tegen vervuiling verpakkingsafval

Twente Milieu en de gemeente Hengelo zijn deze week gestart met een communicatiecampagne om Hengeloërs erop te wijzen wat er in de oranje verpakkingencontainer hoort en wat niet. De verpakkingencontainers aan huis of de grote (ondergrondse) verzamelcontainers in de stad zijn te vaak vervuild. Daardoor kunnen de verpakkingen niet gerecycled worden en moeten ze worden verbrand. Deze vervuiling kost de gemeente geld en dat zien de inwoners weer terug in de afvalstoffenheffing die omhoog gaat.

Hengelo werkt met de Twentse gemeenten samen om de vervuiling aan te pakken. Ook in de andere gemeenten in Twente is vervuiling een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners niet goed weten wat in de verpakkingencontainer thuishoort. Medewerkers van Twente Milieu gaan daarom deze week aan de slag om de verpakkingencontainers te voorzien van een sticker. Elke klep krijgt aan de binnenkant een sticker met informatie over wat in de oranje container hoort en wat niet. Ook staat op de sticker dat verpakkingen schoon moeten zijn. De containers krijgen daarnaast allemaal een papieren ‘containerhanger’ met meer informatie. Die kan thuis bewaard worden als geheugensteuntje. Twente Milieu verwacht 18 december alle containers beplakt te hebben. Ook de grote verzamelcontainers in de stad krijgen een sticker.

Sociale media

De gemeente start daarnaast de komende tijd een campagne op sociale media. De campagne toont situaties waarbij afval vrijkomt en geeft aan of dat afval in de verpakkingencontainer hoort. Ook komen er informerende pagina’s en advertenties in het Hengelo’s Weekblad en een digitale nieuwsbrief. Daarin worden onder meer de grootste vervuilers benoemd, zoals kitspuiten, stukken touw, piepschuim, speelgoed, landbouwplastic, grote stukken folie of plastic zwembadjes. Als de verwerker dat in een lading aantreft, wordt vaak de hele lading afgekeurd. De gemeente vraagt inwoners ook om de verpakkingen vooral los in de container te gooien of eventueel in een doorzichtige zak. Begin 2021 krijgen de Hengelose huishoudens weer een Afvalklepper thuisbezorgd waarin ook informatie staat over hoe vervuiling van de verpakkingencontainer te voorkomen is.

Controles

Met de communicatiecampagne wordt ingezet op bewustwording. Er zijn echter ook mensen die bewust hun restafval of gft in de gratis verpakkingencontainer gooien om te besparen op de kosten. Ook daardoor worden soms hele ladingen verpakkingen afgekeurd en verbrand. En dat kost de inwoner dus indirect geld. Mede daarom komen er in 2021 controleacties, waarbij de inhoud van de verpakkingencontainer wordt gecontroleerd, zodat de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal verbetert. Zit er afval in dat er niet hoort? Dan blijft de container staan. Ook boetes horen op den duur tot de mogelijkheden.

Inloggen gemeente