Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl
U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Wie zijn wij

Algemene informatie

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van acht Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.
Daarnaast voert Twente Milieu ondersteunende werkzaamheden uit voor de gemeente Wierden.

Onze oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam is in de buitendienst, zijn we dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van Twente. Een grote werkgever, die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (20 procent van het personeelsbestand) kansen biedt. De slogan ‘schoon, gezond en fris’ krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten. We ontzorgen op het gebied van afval en voeren veel taken uit in het beheer van de openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling van vragen/klachten en de inzet van communicatie en educatie. Daarnaast geven we advies over gemeentelijk beleid en leveren we een bijdrage aan het milieubewustzijn en de duurzaamheidsdoelstellingen in de regio.

Strategie 2016-2019

Twente Milieu kijkt om zich heen en zit vol ambities. Er zijn veel lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale ontwikkelingen die vragen om een aangescherpte bedrijfsvisie en vernieuwde focus. Deze zijn opgenomen in  een strategie voor de periode 2016-2019. We willen de doorontwikkeling van ons bedrijf graag invulling geven, samen met regionale partners.

Zo zijn we gedreven om samen met andere partners in de regio de doelstelling van een afvalloos Twente in 2030 te realiseren. Betere afvalscheiding, hogere opbrengst van grondstoffen en minder restafval passen binnen het principe van de circulaire economie. Daarnaast is het goed voor de portemonnee van de aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners.

Statiegeldalliantie

Twente Milieu staat voor een schoon, gezond en fris Twente. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we toe naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom sluiten wij ons -net als onze aandeelhoudende gemeenten- aan bij de Statiegeldalliantie.

Flesjes en blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval. Door aan de blikjes en flesje een financiële waarde toe te kennen (statiegeld) gaan inwoners bewuster met deze materialen om. Hierdoor belanden er minder blikjes en flesjes in de openbare ruimte. Daar komt bij dat flesjes en blikjes die wel in de openbare ruimte belanden, door het statiegeld eerder en sneller worden opgeruimd. Op deze manier worden er meer blikjes en flesjes ingezameld. Deze kunnen circulair verwerkt worden tot nieuwe producten. 

Statiegeld op blikjes en flesjes draagt dus op verschillende manieren bij aan de Twentse Afvalvisie: op naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030.

Raad van Commissarissen

Overzicht Raad van Commissarissen
Bekijk hier het overzicht van de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze en taakverdeling RVC
Bekijk hier het reglement, de werkwijze en taakverdeling RVC

Lean and green

Twente Milieu beschikt over de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiermee mogen wij ons koploper noemen in de duurzame logistiek. Twente Milieu wil 20 procent besparen op de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, doen we onder meer het volgende: de chauffeurs worden getraind in ’Het Nieuwe Rijden’, de logistieke processen worden verbeterd en er worden technische aanpassingen aan het materieel gedaan.

Lean and Green Award  Met de Lean and Green Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Het toekennen van de Lean and Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparend zijn, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren, stimuleert de Lean and Green Award bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label.

Werkpakt keurmerk

Aan werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap reikt de gemeente Enschede het Werkpakt-keurmerk uit. De gemeente verstrekt het Werkpakt-keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW-ers, langdurig werklozen, etc.) en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

logo_werkpakt.jpg?mtime=20171025122921#asset:100385

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.