U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Wie zijn wij?

Algemene informatie

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.

Onze oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam is in de buitendienst, zijn we dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van Twente. Een grote werkgever, die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (20 procent van het personeelsbestand) kansen biedt. De slogan ‘schoon, gezond en fris’ krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten. We ontzorgen op het gebied van afval en voert veel taken uit in het beheer van de openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling van vragen/klachten en de inzet van communicatie en educatie. Daarnaast geven we advies over gemeentelijk beleid en leveren we een bijdrage aan het milieubewustzijn en de duurzaamheiddoelstellingen in de regio.

Strategie 2016-2019

Twente Milieu kijkt om zich heen en zit vol ambities. Er zijn veel lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale ontwikkelingen die vragen om een aangescherpte bedrijfsvisie en vernieuwde focus. Deze zijn opgenomen in  een strategie voor de periode 2016-2019. We willen de doorontwikkeling van ons bedrijf graag invulling geven, samen met regionale partners.

Zo zijn we gedreven om samen met andere partners in de regio de doelstelling van een afvalloos Twente in 2030 te realiseren. Betere afvalscheiding, hogere opbrengst van grondstoffen en minder restafval passen binnen het principe van de circulaire economie. Daarnaast is het goed voor de portemonnee van de aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners.

Raad van Commissarissen

Bekijk hier de Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden
Bekijk hier het rooster van aftreden

Reglement werkwijze en taakverdeling RVC
Bekijk hier het reglement, de werkwijze en taakverdeling RVC

Lean and green

Twente Milieu beschikt over de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiermee mogen wij ons koploper noemen in de duurzame logistiek. Twente Milieu wil 20 procent besparen op de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, doen we onder meer het volgende: de chauffeurs worden getraind in ’Het Nieuwe Rijden’, de logistieke processen worden verbeterd en er worden technische aanpassingen aan het materieel gedaan.

Lean and Green Award  Met de Lean and Green Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Het toekennen van de Lean and Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparend zijn, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren, stimuleert de Lean and Green Award bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Wilt u weten waar u uw afval kwijt kunt bij u in de buurt?

Vul uw postcode in en vind de dichtstbijzijnde container of het dichtstbijzijnde afvalbrengpunt

Bekijk wanneer het afval bij u wordt opgehaald.

Uw persoonlijke afvalkalender maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welk afval wanneer bij u wordt opgehaald. Handig; zo mist u nooit een inzameldag!

Welkom bij Twente Milieu

Een beter milieu begint bij onszelf. Twente Milieu draagt bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. Dagelijks gaan wij op pad om het afval in te zamelen en de openbare ruimte te onderhouden. We zijn werkzaam in zeven gemeenten. Op de gemeentepagina van uw woonplaats vindt u alles over afval scheiden, onze werkzaamheden in de openbare ruimte in uw buurt en de contactgegevens van afvalbrengpunten en milieupleinen. 

Vul hieronder uw postcode en huisnummer in
Wilt u direct de juiste informatie voor uw huishouden, zoals de afvalkalender, ontvangen? Vul dan uw postcode en huisnummer in. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip te wijzigen.


Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu. Als u verder gaat, komt u automatisch op de algemene pagina.

Klik op Sla over als u geen postcode en huisnummer in hebt gevuld. U komt dan op de algemene pagina. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip alsnog in te voeren.


Afval scheiden

Afval scheiden levert veel voordelen op. De één doet het vooral om financiële redenen, de ander doet het heel bewust om daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.  Wij zijn benieuwd naar uw beweegreden, zodat we u nog gerichter kunnen informeren. Alvast hartelijk bedankt! 

Wordt er binnen uw huishouden afval gescheiden?

Indien ja, waarom scheidt u afval?

Indien nee, waarom scheidt u geen afval?
Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.