U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Ambities

Twente Milieu is een organisatie met ambitie. We streven naar een afvalloze maatschappij in 2030. Een maatschappij waarin afval een grondstof is voor nieuwe producten en een brandstof voor duurzame energie. Voor een optimale leefomgeving en een goed functionerend afvalsysteem willen we ons als beheerder verder ontwikkelen met veel aandacht voor kennis en innovatie.

We willen afvalstromen duurzaam inzamelen zodat zij geschikt blijven voor hergebruik. Op deze manier leveren wij  een bijdrage aan een circulaire economie. De leefomgeving van de inwoners willen we optimaal beheren. We hebben heeft veel kennis en ervaring in de dynamische wereld van afval. In het beheer van afvalinzameling en van de leefomgeving, grond- en reststoffen hebben we onze ervaring uitgebouwd. We zijn financieel gezond en werken doorlopend aan een optimale uitvoering en verbetering van onze kernactiviteiten. Dat is goed voor de opdrachtgevende gemeenten, voor onszelf, maar ook voor u als inwoner.

De lineaire economie moet transformeren naar een circulaire economie. Van bezitten en weggooien naar delen en hergebruiken. Dit leidt uiteindelijk tot een duurzame samenleving waarin natuurlijke grondstoffen effectiever worden benut. Helaas worden nog steeds veel grondstoffen weggegooid. Een circulaire economie is alleen te realiseren in samenspel met inwoners (betere scheidingsresultaten, burgerparticipatie, partnerschap) en de opdrachtgevende gemeenten. Door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de taakvelden van Beheer Openbare Ruimte en afvalinzameling, dragen we bij aan een maatschappij waarin iedereen kan participeren. We willen ons als beheerder van afvalstromen verder ontwikkelen tot een volwaardige partner in duurzaamheid voor Twentse gemeenten.

Om dit te realiseren zijn voor de periode 2016-2019 de volgende strategische ambities geformuleerd:

Strategische Ambities

Aanpak

Om onze ambities te realiseren, moet veel werk worden verricht. In de komen jaren werken we onze ambities gedetailleerder uit in jaarplannen en in een aantal concrete projecten.

Het schema hieronder laat een samenvattend overzicht zien van onze ambities. In hoofdlijnen zijn ook de inspanningen meegenomen.

Overizcht Speerpunten

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Wilt u weten waar u uw afval kwijt kunt bij u in de buurt?

Vul uw postcode in en vind de dichtstbijzijnde container of het dichtstbijzijnde afvalbrengpunt

Bekijk wanneer het afval bij u wordt opgehaald.

Uw persoonlijke afvalkalender maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welk afval wanneer bij u wordt opgehaald. Handig; zo mist u nooit een inzameldag!

Welkom bij Twente Milieu

Een beter milieu begint bij onszelf. Twente Milieu draagt bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. Dagelijks gaan wij op pad om het afval in te zamelen en de openbare ruimte te onderhouden. We zijn werkzaam in zeven gemeenten. Op de gemeentepagina van uw woonplaats vindt u alles over afval scheiden, onze werkzaamheden in de openbare ruimte in uw buurt en de contactgegevens van afvalbrengpunten en milieupleinen. 

Vul hieronder uw postcode en huisnummer in
Wilt u direct de juiste informatie voor uw huishouden, zoals de afvalkalender, ontvangen? Vul dan uw postcode en huisnummer in. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip te wijzigen.


Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu. Als u verder gaat, komt u automatisch op de algemene pagina.

Klik op Sla over als u geen postcode en huisnummer in hebt gevuld. U komt dan op de algemene pagina. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip alsnog in te voeren.


Afval scheiden

Afval scheiden levert veel voordelen op. De één doet het vooral om financiële redenen, de ander doet het heel bewust om daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.  Wij zijn benieuwd naar uw beweegreden, zodat we u nog gerichter kunnen informeren. Alvast hartelijk bedankt! 

Wordt er binnen uw huishouden afval gescheiden?

Indien ja, waarom scheidt u afval?

Indien nee, waarom scheidt u geen afval?
Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.