Zoeken

Restafval

Algemene informatie
Restafval is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling. Afvalsoorten die wel gescheiden kunnen worden horen niet in het restafval thuis. Restafval dat niet in uw grijze bak past, valt onder grof rest afval.

Wat wordt ervan gemaakt?
Restafval is voor het grootste gedeelte niet geschikt voor hergebruik. Het afval wordt daarom verbrand in grote ovens. Hiermee kan energie (elektriciteit) en warmte opgewekt worden. Het product dat na verbranding overblijft wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het asfalteren van wegen.

Waar
Restafval hoort in de grijze container of, in geval van hoogbouw, in de (ondergrondse) verzamelcontainer. De grijze container wordt door Twente Milieu geleegd. Wanneer dit bij u van toepassing is, kunt u in uw persoonlijke afvalkalender zien.

Restafval Borne

Let op: alleen voor inwoners van centrum Borne
Bewoners van bovenwoningen in het (winkel)centrum van Borne die niet de mogelijkheid hebben om een minicontainers te plaatsen zijn verplicht hun huishoudelijk afval aan te bieden in de door de gemeente beschikbaar gestelde blauwe plastic zakken. Andere zakken, zoals grijze zakken e.d. worden niet geaccepteerd. Deze blauwe plastic zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Download nieuwe app

Afvalcoaches

Ja, ik wil ondergronds in Hengelo buttons

Afvalstromen kleurig scheiden