Zoeken

Milieupas/Afvalpas

Met de milieupas/afvalpas heeft u toegang tot het afvalbrengpunt in uw gemeente.

Afval laten ophalen met milieupas
Vaak kunt u met die pas ook het afval op laten halen. Kijk hiervoor bij welk afval waar hoe dit voor elke afvalsoort in uw gemeente is geregeld.

Milieupas en ondergrondse container
Bewoners van hoogbouw kunnen met de milieupas/afvalpas hun afval kwijt in de ondergrondse container.

Milieupas woningebonden en eigendom van gemeente
De pas hoort bij uw woning en is eigendom van de gemeente. Als u gaat verhuizen moet u de milieupas achterlaten voor de volgende bewoners. Het aanvragen van een nieuwe milieupas is de eerste drie maanden na verhuizing gratis. Daarna wordt voor het aanvragen van een milieupas € 10,– in rekening gebracht. Inwoners van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Rijssen, Holten en Oldenzaal kunnen alléén hier of via 0900 - 85 20 111 een nieuwe milieupas aanvragen. De milieupas wordt na bestelling ongeveer binnen 5 werkdagen bij u thuis bezorgd. 
Inwoners van Hof van Twente en Losser kunnen voor vragen terecht bij hun gemeente.

Let op:
- De pas is magnetisch. Leg hem daarom niet bij magnetische velden, zoals de koelkastmagneet of bij kassa’s.
- Het komt wel eens voor dat burgers een gaatje prikken in de pas, zodat deze makkelijk op te hangen is in bijvoorbeeld de meterkast. De pas werkt dan niet meer. Doe dit dus niet! 

Online saldo opvragen

Veelgestelde vragen milieupas

Milieupas Almelo

De milieupas is uw toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt in Almelo. Met de milieupas kunnen inwoners van Almelo per jaar 150 kilo afval gratis wegbrengen. Daarnaast kunnen mensen gebruik maken van een dagpas en is er voor bedrijven een bedrijvenpas.

Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt uw tegoed op de milieupas weer aangevuld tot 150 kilo. Het aantal kilo’s die u het ene jaar overhoudt, worden niet meegenomen naar het nieuwe jaar.

Klein chemisch afval, verpakkingsglas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal en elektrische apparaten worden niet van de milieupas afgeschreven. Dit afval kunt u gratis naar het afvalbrengpunt brengen, indien u dit gescheiden aanlevert.

Let op: ook voor het wegbrengen van deze afvalsoorten heeft u wel uw milieupas nodig!

Milieupas Enschede

De milieupas is uw toegangsbewijs voor de afvalbrengpunten in Enschede. Met de pas kunnen inwoners van Enschede per jaar 300 kilo afval gratis wegbrengen.

Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt uw tegoed weer aangevuld tot 300 kilo. Het aantal kilo’s die u het ene jaar overhoudt, worden niet meegenomen naar het nieuwe jaar.

Klein chemisch afval, verpakkingsglas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal en elektrische apparaten worden niet van de milieupas afgeschreven. Dit afval kunt u gratis naar het afvalbrengpunt brengen, indien u dit gescheiden aanlevert.

Let op: ook voor het wegbrengen van deze afvalsoorten heeft u wel uw milieupas nodig!

Milieupas Hengelo

De milieupas is uw toegangsbewijs voor het Milieupark aan de Wegtersweg 9 in Hengelo. U heeft de pas nodig als u grof huishoudelijk afval wilt wegbrengen. Per bezoek kunt u van maximaal 1 milieupas gebruik maken.

Stortquotum in 2016: 50 kilo

Per 1 januari 2016 bedraagt het gratis stortquotum op uw milieupas 50 kilo. Let op: dit quotum vervalt na 31 december 2016, ongeacht hoeveel u nog over heeft.

Jaarlijkse verlaging

Het stortquotum is ten opzichte van 2015 met 50 kilo verlaagd. In 2012 heeft het college van B&W besloten het jaarlijkse gratis stortquotum met 50 kilo per jaar af te bouwen naar nul. Slechts de helft van alle Hengelose huishoudens maakt namelijk gebruik van het gratis stortquotum. Dat past niet bij het principe ‘de vervuiler betaalt’ (Diftar). Door het stortquotum jaarlijks af te bouwen, gaat het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor ieder huishouden in Hengelo ook jaarlijks omlaag.

Gratis afvalsoorten

Voor de volgende afvalsoorten hoeft u het tegoed op uw Milieupas niet in te zetten: papier en karton, plastic verpakkingsmateriaal, metalen, elektronische apparatuur (bruin- en witgoed), klein chemisch afval, textiel, vlakglas, verpakkingsglas, blik, grof tuinafval en snoeihout (schoon takhout). Dit afval kunt u gratis naar het Milieupark brengen, indien u dit gescheiden aanlevert. Let op: ook voor het wegbrengen van deze afvalsoorten heeft u wel uw milieupas nodig!

 

Afvalpas Hof van Twente

De afvalpas is uw toegangsbewijs voor het afvalstoffendepot in Hof van Twente.

Voor meer informatie kunt u terecht bij gemeente Hof van Twente.

Afval- en milieupas Losser

Er zijn twee soorten passen in Losser, namelijk de afvalpas en de milieupas.

Afvalpas
De afvalpas is uw toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt in Losser.

Voor meer informatie over de afvalpas kunt u terecht bij gemeente Losser.

Milieupas
De milieupas dient voor de inwoners van Losser voor het gebruik van de ondergrondse container.

Voor meer informatie over de milieupas kunt u terecht bij de gemeente Losser.

Milieupas Oldenzaal

De milieupas is uw toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt in Oldenzaal. 
Let op: per 1 februari 2015 is het gratis stortquotum afgeschaft! Kijk voor meer info op oldenzaal.nl

Klein chemisch afval, verpakkingsglas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal en elektrische apparaten kunt u gratis naar het afvalbrengpunt brengen, indien u dit gescheiden aanlevert.

Let op: ook voor het wegbrengen van deze afvalsoorten heeft u wel uw milieupas nodig!

Milieupas Borne

De milieupas is uw toegangsbewijs voor het milieupark in Hengelo. Per bezoek kan er slechts één milieupas gebruikt worden. Daarnaast kunnen bewoners van hoogbouw met de milieupas hun afval kwijt in de ondergrondse container.

Papier en karton, plastic verpakkingsmateriaal, metalen, elektronische apparatuur (bruin- en witgoed), klein chemisch afval, textiel, vlakglas, verpakkingsglas, blik, worden niet van de milieupas afgeschreven. Dit afval kunt u gratis naar het afvalbrengpunt brengen, indien u dit gescheiden aanlevert. Tot 1000 kilo is ook grof tuinafval en snoeihout (schoon takhout) gratis.

Let op: ook voor het wegbrengen van deze afvalsoorten heeft u wel uw milieupas nodig!

Download nieuwe app

Afvalcoaches

Ja, ik wil ondergronds in Hengelo buttons

Afvalstromen kleurig scheiden