Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl
U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Resultaten verkenning afvalinzameling in Enschede

14-05-2019

Enschede doet onderzoek naar de doorontwikkeling van afval inzamelen in Enschede. De gemeente vroeg haar inwoners daarom naar hun mening. De resultaten worden betrokken bij de besluitvorming over de afvalinzameling.

Welke containers wilt u graag aan huis hebben? Welke afvalsoorten brengt u liever weg? Wilt u een grote of een kleine container? En hoe vaak moet welke container eigenlijk geleegd worden? Een paar van de vragen die zijn gesteld aan de inwoners van Enschede.

Peiling en respons
De vragenlijst is uitgezet via het EnschedePanel en, via een link op sociale media, Tubantia, Huis-aan-Huis en de digitale nieuwsbrief van Twente Milieu. Daarnaast is huis aan huis geënquêteerd in delen van Enschede waar minder respons kwam via het Enschede panel en sociale media. In totaal hebben 5.585 inwoners hun mening gegeven.

De vragenlijst was bedoeld voor bewoners van een laagbouwwoning, omdat zij een keuze kunnen maken in het type container, de frequentie van laten ophalen of zelf afval wegbrengen. De resultaten van de verkenning is in een overzichtelijke factsheet gezet. De factsheet vindt u hier.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten van de verkenning?
De resultaten van de verkenning, de mening en wensen van de inwoners van Enschede, helpen de gemeenteraad en het college bij het voorbereiden en nemen van een besluit. Naast deze verkenning zijn ook milieuoverwegingen, kosten, hoogte afvalstoffenheffing (belasting) en service naar inwoners van invloed op de keuze.

Enschede zonder afval
Met de invoering van Diftar is een stap gezet in het bereiken van de doelstelling van de Twentse gemeenten: in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval is met ongeveer 40% verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar. We zijn er nog niet. Daarom neemt de gemeenteraad in het najaar van 2019 een besluit over hoe het afval in Enschede ingezameld gaat worden.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.