Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl
U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Groeien en bloeien

04-07-2019

In ons jaarverslag kijken we terug op een goed 2018. De gemeente Haaksbergen sloot zich aan als achtste gemeente bij Twente Milieu: en niet alleen voor afval, maar we voeren ook het buurtonderhoud voor de gemeente uit. Ook werden we een belangrijke partner op het gebied van afval voor de gemeente Wierden. Bij Buurtonderhoud vonden mooie ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld bij de gladheidsbestrijding, rioolservice en de uitbreiding van onze taken in Borne, waaronder die op de begraafplaats. Ook op het gebied van afval is er samen met gemeenten hard gewerkt. In Hengelo betekende dit de introductie van omgekeerd inzamelen, in Almelo werd de verpakkingencontainer geïntroduceerd. Trajecten met veel impact die mede door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, op kantoor maar vooral ook buiten op straat, allemaal succesvol zijn verlopen.

Kennen is niet zomaar kunnen
We zien dat bij dergelijke grote trajecten het goed en helder informeren van inwoners essentieel is. Samen met gemeenten pakken we dat goed op. Wat steeds zichtbaarder wordt, is het feit dat een inwoner weet hoe het afval gescheiden moet worden, zeker niet altijd betekent dat het ook op die manier wordt gedaan. Kennen is niet zomaar kunnen. Twente Milieu en gemeenten kijken daarom steeds meer naar manieren om het gedrag van de inwoner te beïnvloeden. Juist om ook de laatste fracties uit ons restafval te krijgen en bijplaatsingen bij verzamelcontainers tegen te gaan.

Van preventie tot recycling
De rol van Twente Milieu gaat verder dan alleen de inzameling en het buurtonderhoud. We hebben in 2018 op veel Twentse basisscholen ons educatieplatform Twente Zonder Afval geïntroduceerd en hebben onze stem laten horen in landelijke discussies, bijvoorbeeld rondom statiegeld. Ook op het gebied van hergebruik maakten we in 2018 belangrijke stappen. Zo introduceerden we samen met Natuur en Milieu Overijssel de deelcontainer waarmee inwoners producten of etenswaren een tweede leven kunnen geven in hun buurt of wijk. Ook versterkten we onze samenwerking met kringloopbedrijven en ondersteunen we landelijke campagnes op het gebied van recyclen van bijvoorbeeld glas en e-waste.

Eerste Startpunters stromen uit
Twente Milieu is een belangrijke partner als het gaat om het organiseren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor ontvingen we ook verschillende, waardevolle keurmerken waar we echt trots op zijn. Trots zijn we ook op ons eigen leerwerkbedrijf Startpunt, waarvan in 2018 de eerste deelnemers met diploma en werkervaring op zak konden doorstromen naar een reguliere baan. Daar doen we het voor!

Samenvattend: 2018 is een jaar van groei en bloei geweest, maar vooral van gezamenlijkheid. Samen met ‘onze’ acht Twentse gemeenten hebben we mooie stappen gezet.

Kijk hier voor het volledige jaarverslag en bijbehorende jaaroverzicht.


Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.