U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Gemeente Hengelo plaatst en verwijdert voorlopig geen ondergrondse containers

11-08-2017

De gemeente gaat voorlopig geen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen of weghalen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 2 augustus over de wijze waarop inwoners inspraak moeten hebben op het plaatsen van ondergrondse containers. Diezelfde Raad van State heeft een verzoek om te stoppen met omgekeerd inzamelen (de grijze container inleveren en restafval wegbrengen naar een ondergrondse container) afgewezen.  

Wat gaat er gebeuren?

Het college van B en W neemt eind augustus een ontwerpbesluit. In dit besluit staan uitgangspunten waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. Daarbij zit een kaart waarop de plekken staan waar deze containers komen, het zogenoemde plaatsingsplan.  
Het ontwerp-plaatsingsplan wordt vanaf 6 september zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp en de plaats van de ondergrondse containers. Zienswijzen indienen kan ten aanzien van alle concrete locaties. Zowel ten aanzien van ontwerplocaties, als van locaties waar de ondergrondse containers vanaf het begin van de werkzaamheden eind 2016 reeds zijn geplaatst. Ook kunnen inwoners een zienswijze indienen op een locatie die volgens het ontwerp-plaatsingsplan wordt verwijderd.
Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad en op de website van de gemeente Hengelo na behandeling in het college van B en W. Inwoners kunnen ook inzage krijgen in het Stadskantoor aan de Hazenweg.
Na de 6 weken inzagetermijn stelt het college van B en W de reactienota (met ingediende zienswijzen) en het definitieve plaatsingsplan vast. Na de ter inzage legging wordt de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers weer opgepakt waar geen zienswijzen tegen zijn ingediend. Inwoners die het niet eens zijn met het definitieve plaatsingsplan, kunnen dan rechtstreeks beroep indienen bij de Raad van State.  

Wijken waar de grijze container al is ingenomen

In wijken die al over zijn op de nieuwe manier van inzamelen verandert er vooralsnog niets. Wel kunnen ook op de locaties in de wijken die al over zijn op ondergrondse restafvalcontainers, straks zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit.  

Wijken waar de container nog niet is ingenomen

De inname van de grijze container wordt voorlopig uitgesteld, totdat het ontwerpbesluit genomen is. Bewoners die al een brief hebben ontvangen met een aankondiging, krijgen daarover een nieuwe brief.          

Inloopavonden

De gemeente is van plan om door te gaan met inloopbijeenkomsten in wijken en buurten waar nog geen bijeenkomst is geweest. De opzet van deze bijeenkomsten is hetzelfde als van de 15 bijeenkomsten die al de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. U kunt tijdens zo’n bijeenkomst ook het ontwerp plaatsingsplan inzien.  

Naar aanleiding van de reactieformulieren van de inloopavonden tot nu toe en gesprekken met bewoners buiten de inloopavonden om, zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp van de containerlocaties.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Door vrijblijvend uw e-mailadres in te vullen, kunnen wij u van persoonlijke informatie, wijzigingen en afvaltips voorzien. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.