U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

College Hengelo stelt plaatsingsplan vast

17-01-2018

De gemeente Hengelo heeft een plaatsingsplan gemaakt waarop de locaties staan van alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente. Een groot aantal van die containers zit al in de grond. Een aantal wordt nog aangelegd. Het netwerk van ondergrondse containers is nodig, zodat Hengeloërs hun restafval in de ondergrondse container kunnen gooien als ze hun grijze container hebben ingeleverd. Uiterlijk 1 juli zijn alle ondergrondse containers aangelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plaatsingsplan voor ondergrondse containers vastgesteld. Het is te bekijken op de website van de gemeente Hengelo.

94 zienswijzen toegewezen
Het plaatsingsplan is tot stand gekomen na ruim twintig inloopavonden in alle wijken en buurten. Daarna is er een inspraakprocedure geweest; inwoners hebben een zogenoemde zienswijze kunnen indienen. In totaal zijn er 301 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen. Daarvan zijn er 94 toegewezen. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn 19 containerlocaties voor restafval aangepast. Vaak zijn er meerdere zienswijzen over één container binnengekomen, bijvoorbeeld door meerdere omwonenden. Door één container aan te passen zijn daarom soms meerdere zienswijzen toegewezen. De milieupleinen bij de winkelcentra en de bovengrondse (blauwe en oranje) containers worden niet aangepast. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een brief met een reactie.

Restafval blijft dalen
Het Hengelose afvalbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk afval als grondstof te hergebruiken, en zo min mogelijk restafval te verbranden. Met de combinatie van restafval inzamelen via ondergrondse verzamelcontainers en Diftar verwacht het college de doelstelling van het Rijk en de Hengelose gemeenteraad te kunnen behalen: in 2020 jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner en in 2030 maximaal 50 kilo. Het gaat de goede kant op, want nu zit een gemiddelde inwoner nog maar op 121 kilo restafval per jaar. In 2011, het jaar voordat Diftar werd ingevoerd, was dat nog 239 kilo per inwoner. Elk huishouden betaalde toen nog €273,60 ongeacht hoeveel afval er werd weggegooid. In 2016 betaalde een huishouden gemiddeld € 211,97. Een verschil van ruim 60 euro dus. Voor 2017 is het gemiddelde nog niet bekend.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.