Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Vanaf september nieuwe werkwijze Startpunt: maatwerk staat centraal

Twente Milieu biedt sinds enkele jaren leerwerkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij leerwerkbedrijf Startpunt. Ons doel is een zo goed mogelijk traject, dat aansluit bij de specifieke situaties en behoeften van onze deelnemers om goed voorbereid de arbeidsmarkt (weer) op te gaan. Gaandeweg hebben we geleerd welke kansen er voor deelnemers en Twente Milieu nog liggen met Startpunt. Daarom ging er afgelopen jaar na de zomer een nieuw seizoen van start in een deels andere vorm.

Maatwerk voor de deelnemer staat centraal
Sinds september kunnen deelnemers het hele jaar door flexibel in- en uitstromen binnen het leerwerktraject Startpunt. Hoe lang een deelnemer werkervaring opdoet, wordt afgestemd met onze praktijkbegeleider en de (externe) begeleider van de deelnemer. Maatwerk dus, toegespitst op wat iemand nodig heeft om arbeidsritme en arbeidsontwikkeling op te doen. In de regel duurt een traject bij Startpunt tussen de drie en twaalf maanden. Qua uren en dagen is er maatwerk mogelijk.

Praktijkervaring opdoen en algemene vaardigheden ontwikkelen
In eerste instantie doen de deelnemers praktijkervaring op in de werkplaats in Borne. Zij reinigen, inspecteren, onderhouden en repareren verzamelcontainers. Ook zetten zij ondergrondse containers in elkaar. Vanuit Startpunt kan een deelnemer eventueel doorstromen naar één van onze reguliere afdelingen, zoals Inzameling & Transport of Beheer Openbare Ruimte om hier hun talenten verder te ontwikkelen met als uiteindelijk doel uitstroom naar werk. Ook ontwikkelen deelnemers algemene vaardigheden, zoals samenwerken, instructies opvolgen, op tijd komen, netjes werken en allerlei praktische vaardigheden die aansluiten op het bedrijfsleven. Aan het traject is niet meer een entreeopleiding van ROC van Twente verbonden, wat voorgaande jaren wel zo was. Per deelnemer wordt gekeken of en wélke training wenselijk is.

Nieuwe ervaringen opdoen
We bieden volgend seizoen nog meer flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk. Ook van deze nieuwe opzet gaan we de komende tijd weer leren en bijsturen als dat nodig blijkt te zijn.

Wil je meer informatie?
Kijk op www.twentemilieu.nl/startpunt.

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?