Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Groen licht in Haaksbergen voor uitbreiding Buurtonderhoud taken

In 2021 werden onze taken in de gemeente Haaksbergen verder uitgebreid. Met name de taken op het gebied van groenonderhoud namen in omvang toe. Zo kregen we areaaluitbreiding (een groter gebied dat we mogen onderhouden) en de regie over adoptiegroen bij inwoners. Ook gingen we twee bedrijventerreinen onderhouden en kregen we de volledige regie over het boomonderhoud, waardoor we zelf verantwoordelijk zijn voor het meerjarig onderhoud en de planning ervan inclusief de inspecties.

Samen met de bomen van Borne vormt zich nu een mooi werkpakket. Verder gingen we de begraafplaats onderhouden en beheren, inclusief de wettelijke taken. Het doel is om de begraafplaats naar een hoger niveau te tillen, door betere dienstverlening en bijvoorbeeld het schoonmaken van de graven. Dit is vrijwel gelijk aan de situatie in Borne.

Bestrijding van plaagdieren en eikenprocessierups
Ook plaagdierbeheersing en bestrijding van de eikenprocessierups werden onderdeel van ons werkpakket. Veel van eerder genoemde taken werden eerst nog uitgevoerd door aannemers. Vanuit de afdelingen Strategie & Beleid en Buurtonderhoud is hard gewerkt om de overgang soepel te laten verlopen door tijdig met elkaar in gesprek te gaan en het werk netjes over te nemen. In sommige gevallen bleef er werk bij aannemers, waarmee we dus samenwerken.

Een mooie blijk van vertrouwen vanuit de gemeente Haaksbergen dat ze meer taken bij ons onderbrengen!

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?